23. september 2015

En årsplans innehåll

Årsplanen ska vara en arbetsplan för styrelsen/ledningen eller avdelningen, som innehåller uppgifter och mål man ska arbeta efter. Det finns typiskt två kategorier uppgifter som ingår i styrelsens årscykel:

Fasta uppgifter en styrelse ska utföra
• Lagstadgade uppgifter som bokslut, bolagsstämma osv.
• Krav till styrelsens arbete som följd av lagstiftning, rekommendationer osv.
• Uppgifter fastlagda i styrelsens arbetsordning
• Löpande information och kontroll gällande den löpande driften

Det är typiskt inte något problem för styrelser att avgöra uppgifterna i denna kategori i en årsplan, som är mycket konkreta och historiskt har utförts och avgjorts på ett fast möte under många år.

Årscykeln

I den andra kategorin är det först och främst 2 uppgifter som bör ingå i årscykeln:

Årligen planerade utvecklingsuppgifter som ska utföras
• Uppgifter med hänsyn till målsättning, strategiutveckling osv.
• Speciella uppgifter och mål med utgångspunkt i aktuella förhållanden

Det är speciellt denna kategori av uppgifter och mål som är viktiga att fastställa i årsplanen för att skapa en sammanhängande och målinriktad prioritering av utvecklingsuppgifter och mål för styrelsen. Samtidigt är det ofta dessa uppgifter som förbigås om styrelsen inte har utarbetat en årsplan.
Övergripande är det viktigt att årscykeln innehåller alla årets arbetsuppgifter i styrelsen så att planen blir så verklig och realistisk som möjligt.

circular planning

Prova plandisc idag. Gratis registrering.

Är du redo för en plan för utveckling och framsteg? Registrera dig idag utan att använda kreditkort.