Styrelsens uppgifter

Den här mallen hjälper styrelseledningen att få en överblick över hur styrelsemöten, bolagsstämmer och juridiska uppgifter faller under året. Eftersom årshjulet för styrelsen är cirkulärt, kan man enkelt upptäcka överlappande aktiviteter och se till att arbetsbelastningen fördelas jämnt över hela året.

Liknande mallar

Letar du efter något liknande? Då ska du kolla in de här mallarna:

Template

Styrelsemöten

Den här mallen illustrerar styrelsens deadlines och möten. Årshjulet består av tre ringar: Deadlines, utskottsarbete och mötesplanering.

Template

Styrelsens uppgifter

Den här mallen visualiserar styrelsens uppgifter och rapporter. Årshjulet har fyra ringar: styrelsemöten, bolagsstämmor och fördjupningar, juridiska uppgifter och resultatrapporter.

årshjul

GDPR

Den här mallen innehåller olika deadlines och uppgifter avseende GDPR. Årshjulet har tre ringar: Lön och HR, kunder, samt internt i verksamheten.

Template

Styrelsemöten

Den här mallen illustrerar styrelsens deadlines och möten. Årshjulet består av tre ringar: Deadlines, utskottsarbete och mötesplanering.

Template

Styrelsens uppgifter

Den här mallen visualiserar styrelsens uppgifter och rapporter. Årshjulet har fyra ringar: styrelsemöten, bolagsstämmor och fördjupningar, juridiska uppgifter och resultatrapporter.

årshjul

GDPR

Den här mallen innehåller olika deadlines och uppgifter avseende GDPR. Årshjulet har tre ringar: Lön och HR, kunder, samt internt i verksamheten.