Styrelsens uppgifter

Den här mallen hjälper styrelseledningen att få en överblick över hur styrelsemöten, bolagsstämmer och juridiska uppgifter faller under året. Eftersom årshjulet för styrelsen är cirkulärt, kan man enkelt upptäcka överlappande aktiviteter och se till att arbetsbelastningen fördelas jämnt över hela året.

Liknande mallar

Letar du efter något liknande? Då ska du kolla in de här mallarna:

Template

Styrelsemöten

Den här mallen illustrerar styrelsens deadlines och möten. Årshjulet består av tre ringar: Deadlines, utskottsarbete och mötesplanering.

Template

Färgmall

Den här mallen är satt upp med fyra ringar i tre färger, men utan specificerat innehåll. I varje ring har en anonym aktivitet lagts in. Det är bara att kopiera och börja använda.

årshjul

GDPR

Den här mallen innehåller olika deadlines och uppgifter avseende GDPR. Årshjulet har tre ringar: Lön och HR, kunder, samt internt i verksamheten.

Template

Styrelsemöten

Den här mallen illustrerar styrelsens deadlines och möten. Årshjulet består av tre ringar: Deadlines, utskottsarbete och mötesplanering.

Template

Färgmall

Den här mallen är satt upp med fyra ringar i tre färger, men utan specificerat innehåll. I varje ring har en anonym aktivitet lagts in. Det är bara att kopiera och börja använda.

årshjul

GDPR

Den här mallen innehåller olika deadlines och uppgifter avseende GDPR. Årshjulet har tre ringar: Lön och HR, kunder, samt internt i verksamheten.