Avdelningar

Den här mallen för organisationen hjälper chefer / ledare att få en överblick över verksamheten inom olika avdelningar. Eftersom årshjulet för organisationer är cirkulärt, kan man enkelt upptäcka överlappande aktiviteter och se till att gruppmöten o.dyl. fördelas jämnt över hela året.

Liknande mallar

Letar du efter något liknande? Då ska du kolla in de här mallarna:

årshjul_skabelon

Organisationen

Den här mallen visar aktiviteter för tre avdelningar. Årshjulet har ringarna: Marknadsföring, ekonomi, och kundsupport.

årshjul

Verksamhetsrytm

Den här mallen visar rytmen av möten inom organisationen. Årshjulet har tre ringar: Styrelsemöten, utskottsmöten och möten för landschefer.

årshjul

HR-avdelning

Den här mallen visar HR-avdelningens aktiviteter. Årshjulet har tre ringar: HR internt, operativ HR, samt retention / utveckling.

årshjul_skabelon

Organisationen

Den här mallen visar aktiviteter för tre avdelningar. Årshjulet har ringarna: Marknadsföring, ekonomi, och kundsupport.

årshjul

Verksamhetsrytm

Den här mallen visar rytmen av möten inom organisationen. Årshjulet har tre ringar: Styrelsemöten, utskottsmöten och möten för landschefer.

årshjul

HR-avdelning

Den här mallen visar HR-avdelningens aktiviteter. Årshjulet har tre ringar: HR internt, operativ HR, samt retention / utveckling.

user statistic