HR-avdelningen

Den här mallen hjälper personalavdelningen att få en unik överblick över hela årets uppgifter, möten och deadlines. Eftersom HR årshjulet för är cirkulärt, kan man enkelt upptäcka överlappande aktiviteter och se till att gruppmöten och arbetsbelastningen fördelas jämnt över hela året.

Liknande mallar

Letar du efter något liknande? Då ska du kolla in de här mallarna:

Template

Avdelningar

Den här mallen visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna: HR, ekonomi och marknadsföring.

Template

Personalavdelningens aktiviteter

Den här mallen illustrerar aktiviteter inom personalavdelningen. Årshjulet har två ringar: Personalavdelningens aktiviteter och semestrar.

Template

Färghjul 1

Det här är en tom mall bestående av fyra ringar med tillhörande rubrikringar. I varje ring finns inlagt en exempelaktivitet. Tanken är att visa hur färg och design kan användas.

Template

Avdelningar

Den här mallen visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna: HR, ekonomi och marknadsföring.

Template

Personalavdelningens aktiviteter

Den här mallen illustrerar aktiviteter inom personalavdelningen. Årshjulet har två ringar: Personalavdelningens aktiviteter och semestrar.

Template

Färghjul 1

Det här är en tom mall bestående av fyra ringar med tillhörande rubrikringar. I varje ring finns inlagt en exempelaktivitet. Tanken är att visa hur färg och design kan användas.