Enkelt åtkomst för alla
inom föreningen

Enkelt åtkomst för alla
inom föreningen

forening aarshjulet

Låt din förening blomstra med ett årshjul från Plandisc

Organisera alla föreningens aktiviteter och huvuduppgifter med ett årshjul. Detta är det första steget för att föreningen ska kunna engagera fler volontärer och idrottare. En översikt är det första steget för att aktivera och bjuda in fler volontärer till föreningens uppgifter.

Årshjul för huvudföreningen

Ett årshjul från Plandisc kan byggas upp med olika ringar. Vi ser många föreningar som använder ett årshjul från Plandisc för att visualisera aktiviteter över huvudföreningen. Detta sker bl.a. genom att varje idrottsgren har sin egen ring i årshjulet. Detta skapar full överblick och du kan snabbt upptäcka överlappande aktiviteter och andra händelser under planeringsfasen.

Visualisera årshjulet

Ett årshjul från Plandisc kan snabbt och enkelt integreras på din webbplats. Detta innebär att alla kan navigera runt i årshjulet, öppna aktiviteter och se bilagor som t.ex. eventprogram. Du märker snabbt att det blir lättare att engagera volontärer när du kan visa dem alla pågående aktiviteter .

Ge din förening en unik överblick över aktiviteter under hela året

I många föreningar är det ofta ett fåtal personer som har en fullständig överblick över föreningens alla aktiviteter. Det första steget för att aktivera fler volontärer är att presentera föreningens alla aktiviteter i ett årshjul från Plandisc.

Mallar för föreningar

Template

Klubbaktiviteter

Denna mall är idealisk för tränare och medlemmar. Årshjulet har fyra ringar: Lagmöten, aktiviteter, tävlingar och träning.

Template

Klubbadministration

Den här mallen visar områden som du behöver hålla reda på när du administrerar en förening. Årshjulet har fyra ringar: Styrelsemöten, verksamhetsplanering, underhåll och medlemsrekrytering.

Template

Klubbledning

Den här mallen illustrerar olika ansvarsområden för klubbledning. Årshjulet består av ringarna: Administration, ekonomi, aktiviteter och styrelse.

Template

Klubbaktiviteter

Denna mall är idealisk för tränare och medlemmar. Årshjulet har fyra ringar: Lagmöten, aktiviteter, tävlingar och träning.

Template

Klubbadministration

Den här mallen visar områden som du behöver hålla reda på när du administrerar en förening. Årshjulet har fyra ringar: Styrelsemöten, verksamhetsplanering, underhåll och medlemsrekrytering.

Template

Klubbledning

Den här mallen illustrerar olika ansvarsområden för klubbledning. Årshjulet består av ringarna: Administration, ekonomi, aktiviteter och styrelse.