Nem at tilgå for
alle i foreningen

Nem at tilgå for
alle i foreningen

forening aarshjulet

Få din forening til at blomstre med et årshjul

Få kortlagt foreningens aktiviteter og hovedopgaver i et årshjul. Det er første skridt til at få flere frivillige og flere aktive i jeres forening. Årshjulets unikke overblik kan nemlig være med til at involvere flere frivillige i foreningens arbejde.

Årshjulet på tværs i hovedforeningen

Et årshjul fra Plandisc kan opbygges med forskellige ringe. Vi ser, at flere foreninger anvender årshjulet til at visualisere hovedaktiviteter på tværs af hovedforeningen. Det gøres ved at hver sportsgren har deres egen ring i årshjulet. Derved skabes det fulde overblik og man kan hurtigt spotte overlappende aktiviteter og stævner i planlægningsfasen.

Kommunikér årshjulet

Et årshjul fra Plandisc kan nemt og hurtigt indlejres på foreningens hjemmeside og intranet. Det betyder, at alle kan få indsigt i årshjulet, navigere rundt i årshjulet, åbne aktiviteter, se vedhæftede filer (f.eks. et stævneprogram). Derved får I synliggjort alle jeres aktiviteter, og visualiseret hvor I har brug for flere frivillige.

Giv din forening et unikt overblik over årets aktiviteter

I mange foreninger er det oftest få personer, som har det fulde overblik over hele foreningens aktiviteter. Første skridt til at få flere frivillige aktiveret er derfor at kortlægge alle foreningens aktiviteter i et digitalt årshjul.

Skabeloner til foreninger

Template

Klubaktiviteter

Denne skabelon er ideel til trænere og medlemmer. Årshjulet består af fire ringe: Holdmøder, aktiviteter, konkurrencer og træning.

Template

Klubadministration

Denne skabelon viser områder, som du bør holde styr på, når du administrerer en forening. Årshjulet har følgende ringe: Bestyrelsesmøder, aktivitetsplanlægning, vedligeholdelse og rekruttering af medlemmer.

Template

Klubledelse

Denne skabelon illustrerer forskellige ansvarsområder ved klubledelse. Årshjulet har fire ringe: administration, økonomi, aktiviteter og bestyrelse.

Template

Klubaktiviteter

Denne skabelon er ideel til trænere og medlemmer. Årshjulet består af fire ringe: Holdmøder, aktiviteter, konkurrencer og træning.

Template

Klubadministration

Denne skabelon viser områder, som du bør holde styr på, når du administrerer en forening. Årshjulet har følgende ringe: Bestyrelsesmøder, aktivitetsplanlægning, vedligeholdelse og rekruttering af medlemmer.

Template

Klubledelse

Denne skabelon illustrerer forskellige ansvarsområder ved klubledelse. Årshjulet har fire ringe: administration, økonomi, aktiviteter og bestyrelse.

årshjul brugere