Hold oversikt over institusjonens hverdag med årshjulet

Hold oversikt over institusjonens hverdag med årshjulet

Hold oversikt over institusjonens hverdag med årshjulet

Kunde-case: Stefanshjemmets oversikt over den daglige driften.

Erik ga oss et spennende innblikk i det daglige arbeidet og forklarte hvordan det digitale årshjulet hjelper dem med å planlegge og skape oversikt på tvers av avdelinger og planleggingsområder. Han la ikke skjul på hvor viktig struktur er i det administrative arbeidet.

I den forbindelse uttaler han: «Det som er veldig viktig for et så stort sted som vårt, er at det er struktur og presisjon i tingene vi gjør. Og vi har erfaring med at hvis vi ikke har det, kan det ha store konsekvenser for bunnlinjen.»

Årshjulet gir oversikt på tvers av avdelinger

En Plandisc er en måte å planlegge institusjonens eller avdelingens arbeid, slik at du jobber smart og målrettet med årets oppgaver. Du får en enkel oversikt over hva du arbeider med, når du arbeider med det, når du får det travelt og når du har tid til å prøve noe nytt.

En Plandisc holder institutionen samkjørt

Ved å integrere Plandiscen på institusjonens intranett, Teams, Sharepoint eller lignende, får alle innsikt i rytmen som hver avdeling har. Denne åpenheten hjelper med å bryte ned eventuelle siloer, og gjør det mye lettere å oppnå synergi på tvers av institusjonen.

Bruk Outlook til å lage en sirkulær oversikt

Mange institusjoner har alle oppgavene, aktivitetene og begivenhetene lagret i en Outlook-kalender. Med Plandiscs Outlook-synkronisering kan du kjapt og enkelt velge hvilke aktiviteter som du vil samle og vise i Plandiscen. Du gjør dette direkte fra din egen Outlook. Dermed slipper dere å ha flere forskjellige team-kalendere. Samtidig er det mye enklere for interessenter og kollegaer å finne informasjonen på Plandisc, i stedet for på seperate kalendere.

Maler for institutioner

årshjul_skabelon

Styrets oppgaver

Denne malen visualiserer oppgavene og rapportene til styret. Årshjulet består av fire ringer: styremøter, AGMer og dypdykk, lovrelaterte oppgaver og regnskap.

årshjul

Kvalitetssikring

Denne malen illustrerer oppgavene og møtene som er relatert til kvalitetssikringen på en videregående skole. Årshjulet består av tre ringer: personale, skoleadministrasjon og skolestyret.

årshjul

Avdelinger

Denne skabelon illustrerer aktiviteter, møder og opgaver på tværs af tre afdelinger. Årshjulet er bygget med tre ringe: HR, økonomi og markedsføring.

årshjul_skabelon

Styrets oppgaver

Denne malen visualiserer oppgavene og rapportene til styret. Årshjulet består av fire ringer: styremøter, AGMer og dypdykk, lovrelaterte oppgaver og regnskap.

årshjul

Kvalitetssikring

Denne malen illustrerer oppgavene og møtene som er relatert til kvalitetssikringen på en videregående skole. Årshjulet består av tre ringer: personale, skoleadministrasjon og skolestyret.

årshjul

Avdelinger

Denne skabelon illustrerer aktiviteter, møder og opgaver på tværs af tre afdelinger. Årshjulet er bygget med tre ringe: HR, økonomi og markedsføring.

Plandisc users norway