Selkeä kokonaiskuva instituution arjesta vuosikellolla

Selkeä kokonaiskuva instituution arjesta vuosikellolla

Selkeä kokonaiskuva instituution arjesta vuosikellolla

Mitä hyötyä Plandisc-vuosikellosta on tanskalaiselle instituutiolle?

Erik kertoi, miten Plandisc-vuosikello auttaa heitä jokapäiväisessä suunnittelussa, ja luomaan yleiskuvan yli osastorajojen.

Hän korosti, kuinka tärkeää järjestelmällisyys on hallinnollisessa työssä. Hän sanoo: ”Meidänlaiselle paikalle on erittäin tärkeää, että asiat tehdään järjestelmällisesti ja tarkasti. Ja kokemuksesta tiedämme, että jos emme ole, siitä aiheutuu taloudellisia seuraksia.”

Vuosikellolla luot yleiskuvan yli osastorajojen

Digitaalinen vuosikello koostuu renkaista, jotka kuvaavat eri osastoja tai alueita. Esimerkiksi hallinnon suunnittelu on järkevää jakaa kategorioihin, kuten esimerkiksi palavereihin, valvontaan ja osastojen tehtäviin, synergian luomiseksi.

Plandisc-vuosikello helpottaa yhteistyötä

Upottamalla vuosikellon instituution intranettiin, MS Teamsiin, Sharepointiin tai vastaavaan, kaikilla on aina kokonaiskuva ja tiedot jokaisen osaston suunnitelmista. Tällainen läpinäkyvyys auttaa vähentämään pullonkauloja ja helpottamaan yhteistyötä.

Käytä Outlookia yleiskuvan luomiseen

Monet instituutiot tallentavat kaikki tehtävät, aktiviteetit ja tapahtumat Outlook-kalenteriin. Yhdistämällä Plandiscin Outlookiin, voit nopeasti ja helposti lisätä haluamasi aktiviteetit Outlookista vuosikelloon. Näin sinun ei tarvitse käsitellä useita eri kalentereita. Myös kollegoiden on helpompi löytää tarvittava tieto vuosikellosta kuin eri kalentereista.

Vuosikellopohjia

Hallituksen tehtävät

vuosikello esimerkki

Laadunvarmistus

vuosikello pohja

Osastot

vuosikello esimerkki
vuosikello esimerkki

Hallituksen tehtävät

Tämä vuosikellopohja näyttää hallituksen tehtävät ja raportit. Vuosikellossa on neljä rengasta: Hallituksen kokoukset, Vuosikokoukset lakisääteiset tehtävät, yhtiökokukset ja talousraportit.

vuosikello pohja

Laadunvarmistus

Tämä vuosikellopohja näyttää tehtävät ja tapaamiset liittyen koulun laadunvarmistukseen. Vuosikellossa on kolme rengasta: Henkilökunta, koulun hallinto ja koulun johto.

vuosikello esimerkki

Osastot

Tämä vuosikellopohja näyttää akviviteetit, tapaamiset ja tehtävät kolmelle osastolle. Vuosikellossa on kolme rengasta: HR, talous ja markkinointi.

vuosikello käyttäjät