Øg produktiviteten med den rette software til samarbejde

Software til samarbejde. Øg produktiviteten med den rette software til samarbejde

Disse to krav til den digitale løsning er afgørende for at opnå en øget produktivitet

I dag er den daglige arbejdsgang i organisationer i høj grad præget af et højt tempo, og mange organisationer oplever, at det er udfordrende at nå deres mål om produktivitet. Af samme grund er det blevet almindeligt for arbejdspladser at fokusere meget på at skabe en gruppedynamik samt at gøre brug af software til samarbejde. En stor andel af arbejdspladser drager dog ikke fordel af software, som fremmer det interne samarbejde.

Digitale værktøjer til samarbejde er nemlig i dag mere end digital kommunikation. Her gennemgår vi to vigtige krav, som din software til samarbejde bør opfylde for, at løsningen kan hjælpe din organisation til en øget produktivitet.

1. Funktioner som kan fremme gennemsigtigheden:

Undersøgelser viser, at 95 procent af den globale arbejdsstyrke ikke er fuldt opdateret med deres organisations strategiske mål. Det er derfor vigtigt, at softwaren til samarbejde fungerer som en platform, hvor alle involverede kan få en god indsigt i både, andre afdelingers aktiviteter og i organisationens overordnede målsætninger.

Synliggør processer på tværs af afdelinger

Indlejringsfunktionen fra Plandisc er et godt eksempel på, hvordan den fælles planlægning synliggøres på tværs af afdelinger. Derved skabes der en sammenhængende plan, som nemt kan tilgås, således at alle har det samme tydelige overblik over processer.

I årshjulet fra Plandisc organiseres arbejdsopgaverne i fællesskab, og formatet giver alle medarbejdere et unikt overblik over, hvem der gør hvad og hvornår.

Her kan du læse nærmere om de forskellige samarbejds-funktioner i Plandisc som eksempelvis indlejring på intranet.

Plandisc som software til samarbejde. synliggør pocesser på tværs af organisationen

Colibo er en anden effektiv software til samarbejde, som benyttes som socialt intranet og digital arbejdsplads. Det er blandt andet er opbygget til at fremme den interne kommunikation og effektivisere arbejdsgangen ved at samle alt ét sted. Colibo er et godt eksempel på, hvordan arbejdsprocesser synliggøres for medarbejdere, idet de har nem adgang til intern viden og gruppearbejde. Læs mere om Colibo her.

2. Fleksibilitet

Ud over at den digitale løsning bør have funktioner, som fremmer gennemsigtigheden, bør den også være fleksibel. At et værktøj er fleksibelt, er en vigtig forudsætning for om det er funktionelt, da det på den måde kan tilpasses til en organisation eller institutions specifikke behov.

Da ingen organisationer er struktureret ens, og ingen har præcis de samme procedurer for planlægning, er det en god idé at tage højde for, om værktøjet kan skræddersyes efter behov. I den sammenhæng er Plandisc og Colibo to ideelle løsninger, hvor mulighederne for at sætte sine personlige præg er mange.

Alsidig opbygning med et interaktivt årshjul

For at effektivisere arbejdsgangen bør din software afspejle din organisations struktur. Det interaktive årshjul fra Plandisc kan skræddersyes, idet du kan tildele hver afdeling i din organisation en aktivitetsring i årshjulet.

Eksempelvis kan årshjulet skelne mellem marketing- og salgsafdelingen eller mellem matematik og fysik. Derved skabes der et unikt overblik i én overskuelig visning.

Der kan også laves specifikke årshjul til hver afdeling, som så kan deles mellem afdelingerne eller indlejres på et site.

Det interaktive årshjul fra Plandisc til at styrke gryppedynamikken

 

prøv digitalt årshjul gratis