Hvordan ser året egentlig ud i et årshjul?

blå kugle kalander

Hvis året var en cirkel, hvordan vil det så se ud? Sådan har norske NRBETA spurgt omkring 40.000 personer om, hvilket har givet nogle  interessante resultater.

Læs hele artiklen her.

De adspurgte er NRBETAs læsere og kommer fra forskellige steder i Norge. De adspurgte er blevet bedt om først at svare på, hvor de vil placere december og marts og til sidst tegne deres eget årshjul.

Hvor placeres December i et årshjul?

I undersøgelsen er der kommet mange bud på hvor december kan placeres. Med udgangspunkt i et urs nummereringer, argumenteres det både for at December kan placeres kl. 1, 2 , 5, 6, 8, 11 eller 12. Mest hyppigt er at decemeber placeres i toppen enten kl. 11, 12 eller 1. Det mener 77% af de adspurgte. Marts måned placeres kl. 2, 3 eller 4 ifølge 72% af de adspurgte.

Ved placering af månederne vælger 75% at gå med uret, hvor den hyppigske rækkefælge er December kl. 12,  januar kl. 1, febraur kl. 2, marts klokken 3 også fremdeles. Denne kombination er i 26% af de adspurgtes besvarelser. Medregnet besvarelser, hvor December er placeret kl. 11, januar kl. 12(I toppen) og februar kl. 1 udgør det 46% af alle besvarelser.

Hvilken type er du?

På baggrund af undersøgelsen, er der mange af besvarelserne der går igen. Undersøgelsen har derfor opstillet de adspurgte efter type/gruppe baseret på deres placeringer af månederne. Data har kunnet opstille fire typer: Standard, mod uret, sommer op og andet ”De kreative”.

Standardtypen
Standard er den type, som de fleste af de adspurgte følger. Her placeres december i toppen, og derefter følger de andre måneder med uret. Sommermånederne er i bunden af årshjulet, hvor november placeres omkring kl. 10 eller 11.

Mod uret
Ligesom standardtypen placere denne type december øverst. Denne type går dog i mod uret og placere eksempelvis marts til venstre cirka kl. 9.

Sommer op
Denne type placerer december i bunden af årshjulet (kl. 5, 6 eller 7) og sommermånederne øverst i årshjulet. 64% af denne type går med uret.

Andre ”De kreative”
Cirka en ¼ af de adspurgte er i denne type. Deres svar adskiller sig fra person til person. Fælles for dem er, at de tænker helt anderledes. Mange i denne type laver den samme rækkefølge af månederne som standardtypen, men ”de kreative” laver ikke en jævn cirkel. I stedet laver de forskellige modeller så som lige linjer, hestesko, D’er, trapper, trekanter, slanger eller andre finurligheder.

Om du er standardtypen, går mod uret eller placerer sommermånederne i toppen, så kan du altid lave dit årshjul på plandisc.com efter dit hoved. Vores skabeloner er opsat efter standardtypen.