En årsplan kan hjälpa med den inlärningsmålstyrda undervisningen.

Att arbeta med inlärningsmål kräver en långsiktig planering – t.ex. i form av en årsplan.

Med en årscykel från Plandisc får du möjlighet att göra en strukturerad och överskådlig undervisning för en klass, en grupp eller ett ämne. Styrkan med Plandiscs årsplan är att du själv bygger upp mallen under få sekunder. Årscykeln är cirkulär, vilket ger en god överblick.

I årscykeln har du möjlighet att bifoga filer, t.ex. material, bilder eller något helt annat. Den ger dig möjlighet att inkludera föräldrarna eller andra lärare eftersom årscykeln kan delas med alla och den kan t.o.m. ligga på skolans intranät. Därmed kan föräldrarna med ett enkelt klick se hela årscykeln/undervisningsförloppet och de planerade aktiviteterna.

Se eksempler på årshjul brugt i skoler.