23. september 2015

Årscykel i bank

Här följer ett exempel på alla de aktiviteter som kunde finnas i en bankfilial på ett år. Denna årscykel är indelad i tre ringar som illustrerar kompetensdagar, kampanjer och interna arbetsuppgifter.

Genom att använda en cirkulär årscykel får man snabbt en överblick över var aktiviteterna överlappar varandra. I denna årscykel har varje ämnesområde fått sin egen färg. Bostadsområdet har färgen lila, pension har gul osv.

Prova plandisc idag. Gratis registrering.

Är du redo för en plan för utveckling och framsteg? Registrera dig idag utan att använda kreditkort.

ÅRSCYKEL – Andelsbank