Styrelsemöten

Den här mallen för styrelsen hjälper styrelseledningen att få en överblick över årets möten och viktiga deadlines. Eftersom årshjulet är cirkulärt, kan man enkelt upptäcka överlappande aktiviteter och se till att styrelsemöten samt arbetsbelastning fördelas jämnt över hela året.

Liknande mallar

Letar du efter något liknande? Då ska du kolla in de här mallarna:

Template

Färgmall

Den här mallen är satt upp med fyra ringar i tre färger, men utan specificerat innehåll. I varje ring har en anonym aktivitet lagts in. Det är bara att kopiera upplägget och börja använda med ditt eget innehåll.

Template

Styrelsens uppgifter

Den här mallen visualiserar styrelsens uppgifter och rapporter. Årshjulet har fyra ringar: styrelsemöten, bolagsstämmor och fördjupningar, juridiska uppgifter och finansiella rapporter.

årshjul

GDPR

Den här mallen innehåller olika deadlines och uppgifter avseende det viktiga och omfattande GDPR-arbetet. Årshjulet har tre ringar: Lön och HR, kunder, samt internt i verksamheten.

Template

Färgmall

Den här mallen är satt upp med fyra ringar i tre färger, men utan specificerat innehåll. I varje ring har en anonym aktivitet lagts in. Det är bara att kopiera upplägget och börja använda med ditt eget innehåll.

Template

Styrelsens uppgifter

Den här mallen visualiserar styrelsens uppgifter och rapporter. Årshjulet har fyra ringar: styrelsemöten, bolagsstämmor och fördjupningar, juridiska uppgifter och finansiella rapporter.

årshjul

GDPR

Den här mallen innehåller olika deadlines och uppgifter avseende det viktiga och omfattande GDPR-arbetet. Årshjulet har tre ringar: Lön och HR, kunder, samt internt i verksamheten.