GDPR-planlegging med det digitale årshjulet

Plandisc digitale årshjul - GDPR

Brukervennlig og digital oversikt over GDPR

Synes du også at det er behov for nye løsninger på hvordan man får oversikt over årlige GDPR-relaterte oppgaver? Da har du kommet til riktig sted. Med et intuitivt, digitalt årshjul kan du for eksempel holde øye med frister for å overholde databeskyttelse.

Ved hjelp av et digitalt verktøy for å planlegge aktivitetene som må fullføres for å oppnå overholdelse, er det en fordel med en mal fra Plandisc. Når du har en enkel oversikt over de forskjellige ansvarsområdene og oppgavene er utførelsen mye mer håndterlig.

Bortsett fra dette kan du legge filer ved aktivitetene, med beskrivelser av hvordan hver prosedyre utføre.

Økt oversikt fører til handling

De fleste organisasjoner kjenner nå til kravene for å beskytte folks informasjon og deres generelle rettigheter. Men ofte er det komplisert å finne ut hva som faktisk trenger å gjøres, når og av hvem – for å fullføre alle oppdragene.

Det å overholde GDPR er en syklisk prosess, der de samme prosedyrene repeteres hvert år, samt mye fornyelse. Derfor er det en god idé å produsere oppdateringer og oppfølging regelmessig.

Ansvarsfraskrivelse: Innholdet i denne artikkelen kan ikke anses som juridisk rådgivning og bør bare brukes som informasjon.

GDPR Med Plandisc
GDPR med Plandisc i Teams
Vis årshjulet interaktiovt i din PowerPoint presentasjon
Koble Planner opp med Plandisc

Gjør det enda enklere med Microsoft integrasjoner

Del og samarbeid om planene ved å integrere Plandisc med Microsoft 365. Da kan du synkronisere planer med outlook, presentere planene interaktivt i PowerPoint, bygge årshjulet sammen med kolleger over Teams eller importere oppgaver fra Planner. Les mye mer om våre Microsoft integrasjoner her, eller klikk på bildene over for å komme direkte inn på de gitte programmene.

Plandisc HMS-Årshjul