Planlegging på tvers
av avdelinger

Planlegging på tvers
av avdelinger

Viktig møte?

Vanligvis blir all informasjonen rundt aktiviteter og møter lagret i Outlook, men der er ikke informasjonen tilgjengelig for alle. Da kan det være vanskelig å sjekke møter du selv ikke deltar i. Det er dermed en umulig oppgave å planlegge møter som avhenger av andre møter.

Lag årshjulet med ringer

Et årshjul kan underbygge og visualisere organisasjonens rytme. Plandiscen gir den nødvendige oversikten over prosessene som skal gjennomføres i løpet av året. Med Plandiscs sirkulære format, få du en ny og fantastisk oversikt over hele året med et enkelt blikk.

Mange organisasjoner velger å lage Plandiscene deres med ringer. Hver ring kan symbolisere en avdeling eller et team. Du kan dermed lage mange forskjellige årshjul som avhenger av hvem målgruppen er: ansatte, ledere eller interessenter.

Integrer Plandiscen

Integrer årshjulet i Sharepoint, Teams eller intranettet deres. Det er mulig å vise og redigere Plandiscen direkte i Microsoft Teams. På denne måten har du og teamet enkelt tilgang til årshjulet. En Plandisc kan også integreres på nettsiden deres. Dette tillater ansatte å se Plandiscen, navigere frem og tilbake, åpne vedlegg og mer.

Synkroniser Outlook med Plandisc

Med Plandiscs Outlook-synkronisering har du muligheten til å enkelt og kjapt velge hvilke møter som skal vises i årshjulet. Dette gir en verdifull åpenhet og innsyn i hele organisasjonen. Outlook er blant de mest populære e-mail klientene, og brukerne har hatt glede av den intregrerte kalenderen en lang stund.

 

Maler

årshjul_skabelon

Organisasjon

Denne malen viser aktiviteter i tre avdelinger. Årshjulet har tre ringer: markedsføring, økonomi og kundeservice.

årshjul

Rytmen til virksomheten

Denne malen viser rytmen til møtene i organisasjonen. Årshjulet har tre ringer: styremøter, komitémøter og møter for landssjefene.

årshjul

Avdelinger

Denne malen illustrerer aktiviteter, møter og oppgaver på tvers av tre avdelinger. Årshjulet består av tre ringer: HR, økonomi og markedsføring.

årshjul_skabelon

Organisasjon

Denne malen viser aktiviteter i tre avdelinger. Årshjulet har tre ringer: markedsføring, økonomi og kundeservice.

årshjul

Rytmen til virksomheten

Denne malen viser rytmen til møtene i organisasjonen. Årshjulet har tre ringer: styremøter, komitémøter og møter for landssjefene.

årshjul

Avdelinger

Denne malen illustrerer aktiviteter, møter og oppgaver på tvers av tre avdelinger. Årshjulet består av tre ringer: HR, økonomi og markedsføring.

Plandisc users norway