Outlook-kalender synkronisert med administrasjonens årshjul

Dette årshjulet er et eksempel på hvordan det ser ut, hvis ledere og lærere kombinerer deres planer fra Outlook-kalenderen med aktivitetene i studieåret. Når Outlook-kalenderen og årshjulet er synkronisert, er det enkelt å få øye på overlappende aktiviteter og unngå dobbeltbookinger. Det gir også en unik mulighet til effektiv kunnskapsdeling.

Andre maler

Leter du etter noen lignende? Se disse malene

Template

Administrasjon

Denne malen kan brukes til å lage en oversikt over aktiviteter og møter på tvers av enheter. Årshjulet består av tre ringer: administrasjon, vitnemål og aktiviteter på studiet.

Template

Årshjul på tvers av semestre

Denne malen visualiserer aktiviteter i en utdannings forskjellige semestre. Årshjulet har fire ringer: 1.–2. semester, 3.–4. semester, 5.–6. semester og ferier.

Template

Outlook kalender

Denne årshjulmalen hjelper ledere og lærere med å kombinere planer fra deres Outlook-kalender med aktiviteter i studieåret. Årshjulet har fire ringer: VG1, VG2, VG3, og aktiviteter på studiestedet.

Template

Administrasjon

Denne malen kan brukes til å lage en oversikt over aktiviteter og møter på tvers av enheter. Årshjulet består av tre ringer: administrasjon, vitnemål og aktiviteter på studiet.

Template

Årshjul på tvers av semestre

Denne malen visualiserer aktiviteter i en utdannings forskjellige semestre. Årshjulet har fire ringer: 1.–2. semester, 3.–4. semester, 5.–6. semester og ferier.

Template

Outlook kalender

Denne årshjulmalen hjelper ledere og lærere med å kombinere planer fra deres Outlook-kalender med aktiviteter i studieåret. Årshjulet har fire ringer: VG1, VG2, VG3, og aktiviteter på studiestedet.

Plandisc users norway