Organisasjonens rytme

Organisasjonens rytme

Ingen flere siloer i organisasjonen din

I mange organisasjoner spiller HR-avdelingen en viktig rolle i å kartlegge og visualisere bedriftens rytme, slik at man unngår siloer. Et digitalt og interaktivt årshjul fra Plandisc kan hjelpe deg med å skape åpenhet.

En unik HR-kalender

En HR-kalender som er visualisert i Plandisc gir HR-avdelingen en unik oversikt over oppgaver, møter og deadliner. Ettersom HR-kalenderen er rund, er det lett å oppdage overlappende aktiviteter og sørge for at teammøter og arbeidsmengder er jevnt spredt utover året.

Kommunikasjon betyr alt

En god plan som bare ligger i en skuff gjør ingen nytte. For å skape åpenhet i organisasjonen er det viktig å samle og visualisere Plandiscene fra forskjellige avdelinger. Et årshjul fra Plandisc kan integreres i Teams, Sharepoint eller et intranett. Dette gjør det mulig for alle de ansatte å få innsikt i hva som skjer på tvers av organisasjonen.

Oppnå synergi med Plandisc

Ved å lage et årshjul med flere ringer, vil du skape en åpenhet i organisasjonen, og organisasjonens rytme blir synlig for alle. Dette betyr at overlappende aktiviteter og veldig intense perioder blir visualisert, noe som gjør det lettere å gjøre noe med det.

Maler for HR

Template

HR-avdeling

Denne malen visualiserer forskjellige oppgaver i HR-avdelingen. Årshjulet består av tre ringer: ivaretakelse og utvikling, operasjonell HR og HR intranett.

Template

HR aktiviteter

Denne malen illustrerer aktiviteter i HR-avdelingen. Årshjulet består av to ringer: HR-aktiviteter og ferier.

Template

Avdelinger

Denne malen illustrerer aktiviteter, møter og oppgaver på tvers av tre avdelinger. Årshjulet består av tre ringer: HR, økonomi og markedsføring.

Template

HR-avdeling

Denne malen visualiserer forskjellige oppgaver i HR-avdelingen. Årshjulet består av tre ringer: ivaretakelse og utvikling, operasjonell HR og HR intranett.

Template

HR aktiviteter

Denne malen illustrerer aktiviteter i HR-avdelingen. Årshjulet består av to ringer: HR-aktiviteter og ferier.

Template

Avdelinger

Denne malen illustrerer aktiviteter, møter og oppgaver på tvers av tre avdelinger. Årshjulet består av tre ringer: HR, økonomi og markedsføring.

Plandisc users norway