Skab energi i din virksomhed med dit årshjul

ivaerksaetter-coverbillede-tekst

Af Karin Voldby Strüssmann

Årshjulet i en iværksættervirksomheds bestyrelse!

Et årshjul er et godt værktøj i bestyrelsesarbejdet i en iværksættervirksomhed. Men hvordan får man overbevist en iværksætter med fokus på drift og ikke altid nok tid til planlægning og strategiudvikling? For at tale til energien og entusiasmen hos iværksætteren har jeg valgt at sammenligne årshjulet med solen.

Midten af årshjulet er solens kerne – og i midten af årshjulet befinder iværksætteren sig. Solens kerne er et kraftværk, hvor temperaturen er så høj, at brintkerner kan fusionere og blive til heliumkerner = masser af energi. Energien fra kernen bliver kanaliseret ud til solens overflade og derfra til jorden. Den energi iværksætteren sender ud i sin virksomhed og ind i bestyrelsen er med til at sætte dagsordenen for bestyrelsen. Iværksætteren er virksomhedens kraftværk!

Jeg benytter billedet for at give iværksætteren opfattelsen af, at de bringer energi ud i virksomheden, til kunderne og til bestyrelsen. Samtidig ligger hele bestyrelsens arbejde som en samlende beskyttelse, der understøtter, passer på og optimere energien fra kernen. Iværksætterens energi stråler ud og er medvirkende til at giver os i bestyrelsen noget at arbejde med.

Jeg ser årshjulet som et uundværligt værktøj til at skabe overblik og sammenhæng mellem opgaverne inden for strategiudvikling, salg og marketing samt i bestyrelsesarbejdet. Altid med stor fokus på den hverdag og virksomhed, årshjulet drejer sig om.” – Karin Voldby Strüssmann

Min ide med at se på årshjulet som solen udsprang af min eksamensopgave på bestyrelsesuddannelse på Erhvervsakademi Aarhus. Her var emnet: Hvordan kan et årshjul være med til at sikre, at bestyrelsen lever op til sit ansvar i en iværksættervirksomhed? Sammenligningen mellem solen og årshjulet viser, at bestyrelsen også lever op til sit ansvar, når den har fokus på virksomhedens kerne/iværksætteren.

Besøg Karins linkedIn profil her

Karin-voldbyny1

"Jeg ser årshjulet som et uundværligt værktøj til at skabe overblik og sammenhæng mellem opgaverne inden for strategiudvikling, salg og marketing samt i bestyrelsesarbejdet. Altid med stor fokus på den hverdag og virksomhed, årshjulet drejer sig om."
- Karin Voldby Strüssmann

Besøg Karins linkedIn profil her

Karin-voldbyny1

Min ide med at se på årshjulet som solen udsprang af min eksamensopgave på bestyrelsesuddannelse på Erhvervsakademi Aarhus. Her var emnet: Hvordan kan et årshjul være med til at sikre, at bestyrelsen lever op til sit ansvar i en iværksættervirksomhed? Sammenligningen mellem solen og årshjulet viser, at bestyrelsen også lever op til sit ansvar, når den har fokus på virksomhedens kerne/iværksætteren.

Go’ arbejdslyst med dit Plandisc årshjul

Karin Voldby Strüssmann

Go’ arbejdslyst med dit Plandisc årshjul

Karin Voldby Strüssmann

Online evaluering