Sådan får du strategien til at leve ude i afdelingerne

Faa strategien til at leve ude i afdelingerne med det smarte planlaegningsvaerktøj fra Plandisc

For de fleste organisationer er der et uudnyttet potentiale i at forbedre både kommunikationen og planlægningen af strategien. Undersøgelser viser at en bedre forståelse for strategien blandt medarbejdere bedst opnås ved at inddrage alle i planlægningen af den.

Men hvad indebærer strategisk planlægning præcist, og hvordan kan et moderne planlægningsværktøj hjælpe til at overskueliggøre planlægningsarbejdet?

Virksomheden Training Course Material, som leverer brugbart materiale om forretningsudvikling, nævner 8 trin, enhver organisation bør tage stilling til i den strategiske planlægning.

  • Trin 1) Forberedelse
  • Trin 2) Klargør missionen og visionen
  • Trin 3) Identificér nuværende og fremtidig markedsposition
  • Trin 4) Enighed om prioriteringer
  • Trin 5) Udarbejd en plan
  • Trin 6) Uddelegér ansvar og opgaver
  • Trin 7) Synliggør årsplanen
  • Trin 8) Løbende opfølgning og advisering

Se hele listen med forklaringer her.

Listen giver et godt overblik over det vigtigste punkter i strategisk planlægning, men ikke desto mindre ligger der meget arbejde i udførelsen, når først man dykker ned i hver enkelt af dem.

Det er i forhold til de sidste 4 punkter, at et digitalt årshjul kan gøre en stor forskel. Værktøjet er nemlig bygget på baggrund af organisationers ønsker til smartere strategisk planlægning. Det har resulteret i mange funktioner, som hjælper med at overskueliggøre planlægningen og effektivisere koordineringen.

Trin 5) Udarbejd en plan med et digitalt årshjul

Med indlejringsfunktionen i Plandisc kan du synliggøre overblikket over årets aktiviteter på tværs af afdelinger. Dine kollegaer og interessenter kan dermed hurtigt tilgå planen via jeres site eller intranet.

Du kan altså lette kommunikationsarbejdet betydeligt ved, at sørge for alle har det samme tydelige indblik i processerne. Du kan tilmed give dit årshjul en adgangskode, så det kun er bestemte personer, der kan se årsplanen.

Trin 6) Uddelegér ansvar og opgaver

Med et moderne planlægningsværktøj følger smarte muligheder for at koordinere, hvem der gør hvad. Her kan der være meget tid at spare ved at benytte Plandiscs funktioner, der bl.a. tillader dig at sende aktiviteter fra årshjulet til andres kalendere eller automatisk sende påmindelser ud til ansvarlige forud for aktiviteter.

Trin 7) Synliggør årsplanen

For at afstemme planerne yderligere og sørge for, at strategien bliver kommunikeret, er det oplagt at indlejre årshjulene på organisationens intranet eller site. Det gøres nemt og hurtigt ved at kopiere koden fra Plandisc til sitet.

Trin 8) Løbende opfølgning og advisering

En god strategisk plan er ikke statisk men tilpasses hele tiden til ændringer i markeder eller miljøer. Derfor er det vigtigt hele tiden at sammenligne planer på tværs af afdelinger og bruge det intuitive design i Plandisc til nemt at ændre deadlines, tilføje filer eller planlægge aktiviteter mere hensigtsmæssigt.

Har du endnu ikke prøvet det digitale årshjul, kan du oprette en gratis bruger på 60 sekunder her:

call-to-action-prov_gratis_banner_blog_stor