Årsplan, overblik og styringsværktøj

Årsplanen, overblik og planlægningsværktøj

Når man som skole gør klar til at planlægge et skoleår gør man brug af planlægning og planlægningsværktøjer på mange niveauer. Det drejser sig om lektionsplanlægning, årsplanlægning og en måske en planlægning der rækker flere år frem i tiden.
Årsplanen er et udvalg af forløb, der gør, at læreren har et overblik over hvad og hvornår der skal arbejdes med et forløb. Årsplanen skal på første niveau sikre, at der en klasse kommer omkring de mål der er sat op for et fag.
Men Årsplanen er meget mere end det. Den skal bruges om styringsværktøj i forhold til at den enkelt elev kender de mål denne måles på. En Årsplan må derfor indeholde mål som eleven kan forholde sig til.

Gør årsplanen til et styringsredskab.

Plandisc kan være med til at være det styringsredskab, som kan samle trådene for skolen. Hjulet er interaktivt og giver flere brugere mulighed for at skrive i samme hjul. Man kunne forestille sig, at en elev opretter et årshjul – definere sine mål for et forløb – skriver dem ind. Læreren inviteres nu ind i elvens læringsmiljø, ved at eleven deler adgang til sin lærer. Nu kan læreren skrive og måske udfordre eleven på nogle af målene således at der sker en udfordring på et passende niveau. Når forløbet er gennemført må elevene evaluere på dennes læring og såfremt læreren har fortaget en test af eleven kan den indgå som et input til evalueringen.
Plandisc givermed en enkelt måde læseadgang til de personer der skal inviteres ind i læringsprocessen men uden at kunne kommentere på denne. Det kunne f.eks. være forældrene.

Et styringsredskab må være dynamisk

Årsplanen som styringsredskab må være dynamisk. Den skal konstant være i bevægelse og den skal være let at tilgå for alle parter omkring Årsplanen.
Plandisk gør op med word-dokumenter der skal opdateres og sendes ud på mail og hvor man ikke ved, hvilken version der er den nyeste. Plandisc er et styringsværktøj som gør, at årsplanen ligger tilgængelig for alle. Bliver den opdatere af en interessent vil den være opdateret for alle. Man oplever således at altid at have samme reference til data der bruges.

Du kan oprette dig og bruge plandisc gratis – god fornøjelse – Plandisc.com

Aarshjul styringsredskab