Vuosisuunnittelutyökalu, joka antaa kokonaiskuvan

Vuosisuunnitelma, kokonaiskuva ja toimiva suunnittelutyökalu

Kun koulu suunnittelee uutta kouluvuotta, tarvitaan monen eri tason suunnittelua ja suunnittelutyökaluja: vuosisuunnittelun lisäksi tunti-, viikko- ja jaksotason suunnittelua – ja ehkä myös useamman vuoden päähän ulottuvaa suunnittelua. Vuosisuunnitelma antaa opettajalle yleiskatsauksen siitä, mitä aihealueita vuosi pitää sisällään ja milloin niitä käsitellään. Vuosisuunnitelma huolehtii siitä, että oppiaineen lukuvuoden tavoitteiden mukaiset oppisisällöt käydään läpi.

Mutta hyvä vuosisuunnitelma ei ole pelkästään oppisisältöluettelo vaan sitä voi parhaimmillaan käyttää ohjaustyökaluna, josta oppilas näkee vuoden tavoitteet ja saa näin käsityksen siitä, mitä häneltä odotetaan.

Tee vuosisuunnitelmasta ohjaustyökalu

Plandiscin vuosikello on monipuolinen suunnittelu- ja ohjaustyökalu, jolla koulun suunnittelun saa koottua yhteen. Vuosikello on interaktiivinen ja useat käyttäjät voivat muokata samaa vuosikelloa.

Oppilas voi esimerkiksi itse luoda oman vuosikellonsa ja kirjata siihen itselleen jakson tavoitteet. Kun oppilas jakaa vuosikellonsa opettajansa kanssa, kutsuu hän opettajan osaksi oppimistaan, ja opettaja voi kirjata vuosikelloon omia ajatuksiaan oppilaan asettamista tavoitteista ja hienosäätää niitä sopivan haastaviksi.

Jakson loputtua oppilaat voivat itse arvioida oppimistaan suhteessa asettamiinsa tavoitteisiin, ja jos aihealueesta on pidetty koe, voi opettaja liittää sen tulokset osaksi jakson arviointia. Plandiscin vuosikellosta voi helposti jakaa myös pelkän lukuversion, jonka avulla oppimisprosessiin voi kutsua seuraajia, joilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta tehdä muutoksia ja merkintöjä vuosikelloon – esimerkiksi oppilaan vanhemmat.

Ohjaustyökalun on hyvä olla dynaaminen

Kun vuosisuunnitelmaa käytetään ohjaustyökaluna, on sen hyvä olla dynaaminen. Sitä tulee pystyä muokkaamaan, ja kaikkien asianosaisten tulee päästä siihen helposti käsiksi.

 

Plandiscin vuosikellon avulla pääset eroon Word-dokumenteista, joiden päivitettyjä versioita joutuu lähettämään sähköpostitse – ja joista ei ikinä tiedä, mikä on se uusin ja voimassa oleva. Plandiscin vuosikello on aina ajan tasalla, ja sen avulla luotu vuosisuunnitelma on dynaaminen ohjaustyökalu, josta kaikki osapuolet näkevät helposti, missä mennään. Kun yksi käyttäjistä tekee vuosikelloon päivityksen tai muutoksen, päivittyvät kaikkien käyttäjien vuosikellot. Kaikilla on siis aina hallussaan viimeisin versio suunnitelmista.

Voit luoda käyttäjätilin ja kokeilla Plandisciä ilmaiseksi. Mukavaa suunnittelua: plandisc.com