Årsplan, overblikk og administrasjonsverktøy

Plandisc, Årsplan, overblikk skoleledelse

Når man som skole forbereder seg på å planlegge et nytt skoleår, tar man i bruk planleggingsverktøy på flere nivåer. Det dreier seg om undervisningsplanlegging, årsplanlegging og kanskje enda en plan som rekker flere år frem i tid. Årsplanen er et utvalg av forløp, som gir læreren et overblikk over hva man skal jobbe med, og når man skal jobbe med det. Årsplanen skal først og fremst sikre at en klasse når de målene som er satt opp for hvert fag.
Men årsplanen er mye mer enn bare det. Den skal brukes som et verktøy, slik at den enkelte elev kjenner til målene de vurderes etter. En årsplan må derfor inneholde mål som eleven kan forholde seg til..

Gjør årsplanen til et verktøy

Plandisc kan være et av de verktøyene som hjelper å samle trådene for skolen. Hjulet er interaktivt, og gir flere brukere mulighet til å skrive i det samme hjulet. F.eks. kan en elev opprette et årshjul, definere målene sine for et forløp, og skrive dem inn. Læreren kan nå bli invitert inn i elevens læringsmiljø, ved at eleven gir læreren tilgang til hjulet.

Da kan også læreren skrive og kanskje utfordre eleven på noen av målene, slik at det skjer en utvikling på et passende nivå. Når forløpet er gjennomført kan elevene evaluere læringen deres. Hvis læreren har testet eleven, kan dette være med på å underbygge evalueringen. Plandisc kan være et av de verktøyene som hjelper å samle trådene for skolen. Hjulet er interaktivt, og gir flere brukere mulighet til å skrive i det samme hjulet. F.eks. kan en elev opprette et årshjul, definere målene sine for et forløp, og skrive dem inn.

Læreren kan nå bli invitert inn i elevens læringsmiljø, ved at eleven gir læreren tilgang til hjulet. Da kan også læreren skrive og kanskje utfordre eleven på noen av målene, slik at det skjer en utvikling på et passende nivå.

Når forløpet er gjennomført kan elevene evaluere læringen deres. Hvis læreren har testet eleven, kan dette være med på å underbygge evalueringen. Plandisc gir dermed også en enkel måte å få lesetilgang til de personene som skal inviteres med inn i læringsprosessen, men som ikke skal kommentere den, som f.eks. foreldre.

Årsplanen som et administrasjonsverktøy må være dynamisk. Den skal konstant være oppdatert, og den skal være lett tilgjengelig for alle parter som er involvert i årsplanen. Plandisc tar et oppgjør med Word-dokumenter som hele tiden skal fornyes og sendes ut på mail, noe som også fører til at man aldri vet hvilken versjon som er den nyeste.

Plandisc er et administrasjonsverktøy som gjør årsplanen let tilgjengelig for alle. Blir den oppdatert av en person, vil den være oppdatert for alle. Man vil derfor oppleve at alle har utgangspunkt I den same informasjonen.

Du kan registrere deg og bruke plandisc gratis. God fornøjelse – plandisc.com/nn