Visualisera
kyrkans aktiviteter

Visualisera kyrkans aktiviteter

Unik överblick av kyrkans verksamhet

Med ett årshjul från Plandisc kan man skapa en översikt över kyrkans alla aktiviteter. Man kan utforma årshjulet med flera ringar och låta varje ring illustrera en huvudsaklig aktivitet. Till exempel  barngrupper, bibelstudiemöten, konserter mm.

Bifoga filer i årshjulet

I Plandiscs årshjul kan man bifoga filer som t.ex. inbjudningar till söndagsgudstjänster för barn, dagens predikan mm.

Att kommunicera ut kyrkans aktiviteter

Ett årshjul från Plandisc är interaktivt och kan infogas på en webbplats. Detta innebär att besökare till kyrkans hemsida kan klicka runt och navigera bland de olika aktiviteterna samt öppna bilagor.

Det liturgiska året

Du har nu möjlighet att presentera det liturgiska året i en cirkulär vy med liturgiska färger. Vårt årshjul från Plandisc är interaktivt. Detta innebär att du kan berika varje aktivitet och predikan genom att bifoga anteckningar, dokument mm.

Mallar för kyrkor

årshjul_skabelon

Organisationen

Den här mallen visar aktiviteter för tre avdelningar. Årshjulet har ringarna: Marknadsföring, ekonomi, och kundsupport.

årshjul

Verksamhetsrytm

Den här mallen visar rytmen av möten inom organisationen. Årshjulet har tre ringar: Styrelsemöten, utskottsmöten och möten för landschefer.

årshjul

Avdelningar

Den här mallen visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna: HR, ekonomi och marknadsföring.

årshjul_skabelon

Organisationen

Den här mallen visar aktiviteter för tre avdelningar. Årshjulet har ringarna: Marknadsföring, ekonomi, och kundsupport.

årshjul

Verksamhetsrytm

Den här mallen visar rytmen av möten inom organisationen. Årshjulet har tre ringar: Styrelsemöten, utskottsmöten och möten för landschefer.

årshjul

Avdelningar

Den här mallen visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna: HR, ekonomi och marknadsföring.

user statistic