Overblikk på tvers
av kanaler

Overblikk på tvers
av kanaler

årshjul marketing

Unik oversikt over markedsføringskanalene dine

Med Plandisc kan du lage årshjulet ditt ut av flere ringer. På denne måten kan du få en unik og fullstendig oversikt over alle kanalene dine i et overskuelig format. Hver ring kan for eksempel visualisere kampanjene dere har planlagt på Facebook, Google ads og Instagram. Eller det kan være radio- og TV-reklame og sosiale media. Mulighetene er mange.

Skap samspill mellom salg og markedsføring

En Plandisc kan integreres på nettsiden din, slik at hele organisasjonen kan få innsikt i alle kampanjene som kjøres i løpet av året. Dette vil også gjøre det lettere for salgsavdelingen og kundeservice å prioritere kreftene deres, og gi tilbakemelding på mulige problemer og overlappende aktiviteter. En Plandisc er interaktiv når du integrerer den på en nettside. Dette betyr at kollegaer kan navigere rundt i Plandiscen, trykke på aktiviteter og åpne vedlegg, f.eks. kampanjeforklaringer.

Maler for markedsføring

Template

Innholdsplan

Denne malen passer bra for innholdsskapelse. Årshjulet inneholder tre ringer: nyhetsbrev, spesielle datoer og sosiale medier.

Skabelon marketingplan årshjul

Landbasert markedsføring

Denne malen viser markedsføringsaktiviteter på tvers av markeder. Årshjulet inneholder tre ringer: USA, UK og Canada.

Skabelon marketingplan årshjul

Kanaler og kampanjer

Denne malen visualiserer alle kampanjene og kanalene. Årshjulet har tre ringer: kampanjer, digital markedsføring og trykte medier.

Template

Innholdsplan

Denne malen passer bra for innholdsskapelse. Årshjulet inneholder tre ringer: nyhetsbrev, spesielle datoer og sosiale medier.

Skabelon marketingplan årshjul

Landbasert markedsføring

Denne malen viser markedsføringsaktiviteter på tvers av markeder. Årshjulet inneholder tre ringer: USA, UK og Canada.

Skabelon marketingplan årshjul

Kanaler og kampanjer

Denne malen visualiserer alle kampanjene og kanalene. Årshjulet har tre ringer: kampanjer, digital markedsføring og trykte medier.

Plandisc users norway