Thumbnail-faelles-aarshjul

Et teams årshjul – fælles om at nå målene

Årsplanen og årshjulet sikrer at fagenes mål bliver nået Tiden nærmere sig, hvor der skal tages hul på årsplanen for det næste år. Årsplanen planlægger, hvordan en klasse komme omkring de enkelte færdigheds og kompetencemål som er beskrevet i de forenklede fællesmål. Det som en skole eller en klasse med fordel kan overveje er at[...]
Thumbnail-Vi-er-gratis

Plandisc – vi er gratis

Plandisc - vi er gratis Plandisc har opdelt programmet i en betalingsvision og en gratisversion. Uanset, hvilken version du er på har du mulighed for at bruge et fuldfunktionsdygtigt program som kan lave årshjul og årsplaner til brug på din skolen eller i din virksomhed. - i den gratisversion har du dog kun adgang til[...]

Find din skabelon til en årsplan på plandisc

Plandisc giver dig adgang til en langt række skabeloner, når du skal lave en årsplan. Plandisc´s årsplaner er cirkulære og giver derved et unik overblik på årets begivenheder, aktiviteter, kampagner. Når du opretter dig som bruger får du mulighed for at tilføje en årsplan skabelon. Skabelonen er 100% fleksibel, hvilket betyder, at du kan tilpasse[...]

Koncernens årsplan

Flere virksomheder bruger plandisc til at lave en årsplan på de årlige aktiviteter. Fordelen ved en årsplan lavet i plandisc er netop, at hovedafdelingen kan lave en ring som beskriver alle de aktiviteter, der går på tværs af organisationen eller går på tværs af landene. Det giver den fordel at alle i hele ordenmissionen kan[...]

Udarbejd en kommunikationsplan for den interne kommunikation

Start med en kommunikationsplan over de interne aktiviteter, der beskriver årscyklussen, hvis det ikke i forvejen er en naturlig del af virksomhedens kultur at arbejde med intern kommunikation. Fundamentet for den interne kommunikation finder virksomheden i sit strategiske grundlag. Det er vision, mission, værdier og handlinger som skal danne grundlaget – på samme måde som i den[...]

Kommunikationsplan i HR

Har dit selskab en synlig og tilgængelig intern kommunikationsplan? Har dit selskab en sund kultur omkring den interne kommunikation? Skaber dit selskabs interne kommunikation trivsel og medarbejderglæde? Bruger dit selskab intern kommunikation aktivt for at synliggøre mål og målsætninger for medarbejderne? Mange medarbejdere forlader faktisk deres arbejdsplads på grund af dårlig intern kommunikation samt manglende[...]

Kommunikationsplan henover året

En strategi er overordnet og tegner rammen. Den overordnede kommunikationsstrategi skal identificere og beskrive de kommunikationsmæssige konsekvenser af foreningens strategi, de retningslinier (politikker), som foreningen kommunikation skal føre. Webstrategi, kommunikationsstrategi, foreningsstrategi etc. (Ofte inkorporeret i hinanden) Kan du ikke se plandiscen så klik her En kommunikationsplan er specifik – En plandisc hjælper dig. En kommunikationsplan[...]

Årshjulet i HR

Kan du ikke se plandiscen så klik her Flere og flere HR afdelinger har kortlagt deres årshjul på HR aktiviteter. Det at årsplanlægge HR aktiviteterne giver overblik, samt mulighed for at planlægge smartere og overholde deadlines. Det medvirker samtidig til at HR aktiviteter ikke forstyrre den daglige drift og planlægges ind, så virksomheden ikke går[...]

Årsplan i forenings regi

Det er altid en god ide at få lavet en årsplan i forening. Og hvorfor er det nu det ? En årsplan giver et overblik på alle de aktiviteter, arrangementer og events, som foreningen er involveret i. Det kan være en god ide, at hele bestyrelsen sætter en dag af til at få udarbejdet denne[...]

Saml dine årsplaner i Plandisc

Er du kommet sent i gang årsplanen eller årshjulet ? og kender du måske oplevelsen af atder nemt bliver mange dokumenter at holde styr på og derved svært at få et samlet overblik. Mange virksomheder har en årsplan for bestyrelsen, et årshjul for bogholderiet, en årsplan for marketingsindsatser og måske endda flere områder. Plandisc har[...]