Plandisc – en mulig vej til det målstyrede.

Den målstyrede undervisning kan opdeles i følgende faser: Planlægning, en status vurdering for den enkelte elevs niveau inden for et område, opsætning af mål , gennemførsel af forløb, måling af elevernes nye niveau.

Plandisc er et værktøj der kan hjælpe dig i disse processer. Du kan tage afsæt i de gratis skabeloner der er lavet.

Årshjulet  i plandisc giver  mulighed for visuelt at vise alle processerne. Årsplanen opbygges således at, hver ring repræsentere de forskellige niveauer.

ugle4

Planlægning

Det er vigtigt at et team omkring en klasse sætter sig sammen og laver et fælles årshjul for en klasse. I Plandisc kan man give hvert fag en ring. Det bliver således meget overskueligt når der ligges nogle fælles forløb ind i årsplanen eller årshjulet.

Det er interessant for en klasses team at se på om mål fra et fag måske bliver nået i et fælles forløb men i et helt andet fag.

Eks. Indgår begrebet miljøet og mål herom i de forenklede fællesmål for fagene biologi, fysik/kemi samt for geografi.

Plandisc giver et overblik over de fælles skæringsfelter. Et overblik som er meget visuelt i forhold til årshjul.

forsiden

Opsætning af mål.

Når den fælles planlægning af et år er sket tages det planlagte årshjul med over i fagets årshjul. I Plandisc kan du have op til 10 årshjul på din bruger. Du kan kopiere et hjul og tage afsæt i de fælles ting der er planlagt i fælles teamet.

De enkelte forløb planlægges og der skrives mål op i årshjulet på de oprettede aktiviteter.

Elevens vurdering af egnet niveau

Målene i årsplan skal bruges til, at den enkelte elev forholder sig til dem og vurderer hvor langt denne er ved starten af et forløb. Hvad ved jeg og hvad kan jeg. Eleven sætter så selv mål op for et forløb men i forhold til de videns og færdigshedsmål som er beskrevet i de forenklede fællesmål.

Afslutning og evaluering

Efter at forløbet er blevet gennemført skal eleven nu vurdere hans elle hendes nu nye status . Læreren skriver det ind i årshjul ud for det forløb der er blevet gennemført og i den ring som indeholder evaluering. På den må har man den nye status på et emne til næste års årsplan eller årshjul.

Plandisc har en funktion som let gør det muligt at kopiere et årshjul således at man let kommer i gang med det næste skoleårs årsplan og årshjul.