Översikt över alla
kurser och terminer

Översikt över alla
kurser och terminer

Läroverkets årshjul

Årshjulet är användbart för alla aspekter av planering och samordning på läroverket. Det kan vara en utmaning att säkra en lyckad termin på grund av alla möten, tentamina och aktiviteter som ska kartläggas. Om administrationen och lärarna exempelvis ska ta fram en årsplanering som täcker olika lag eller utbildningar finns det behov av en nära samordning för att aktiviteterna ska kunna planeras på ett lämpligt sätt i förhållande till varandra.

Gör din planering

Gör din planering i ett årshjul med olika ringar. Vi ser många organisationer som har gett sina arbetslag en egen ring. Konkret innebär detta att du kan bygga flera årshjul med olika ringar, beroende på vad som är relevant för årshjulets läsare.

Infoga årshjulet på skolans webbplats

Ett digitalt årshjul hjälper skolor att skapa en optimal dag för alla inblandade parter genom att informera studerande, personal och andra intressenter på ett effektivt sätt.

Infoga årshjulet på  skolans webbplats. Årshjulet kan läggas in på en webbplats eller ett intranät. Detta innebär att studenter och personal enkelt kan navigera runt i årshjulet, klicka på olika aktiviteter och öppna bilagor direkt i Plandiscs årshjul.

Synkronisér med Outlook

Outlook är en av de mest populära e-posttjänsterna inom utbildningsområdet och användarna har under en lång tid haft glädje av den integrerade kalendern. Med Plandiscs tillägg för Outlook kan du skicka möten från Outlookkalendern till ditt digitala årshjul. Därmed skapar du en öppenhet inom hela organisationen.

Mallar för universitet

Template

Administration

Den här mallen kan användas för att skapa en överblick över aktiviteter och möten på olika avdelningar. Årshjulet består av tre ringar: administration, utbildningsrapporter och studieaktiviteter.

Template

På tvärs över alla terminer

Den här mallen visualiserar aktiviteter under olika terminer för en utbildning. Årshjulet har fyra ringar: termin 1-2, termin 3-4, termin 5-6 och lovdagar.

Template

Outlook kalender

Den här årshjulsmallen hjälper ledare och lärare att kombinera planeringen från deras Outlookkalendrar med aktiviteter under det akademiska året. Årshjulet har fyra ringar: åk. 1, 2, 3 och aktiviteter på skolan.

Template

Administration

Den här mallen kan användas för att skapa en överblick över aktiviteter och möten på olika avdelningar. Årshjulet består av tre ringar: administration, utbildningsrapporter och studieaktiviteter.

Template

På tvärs över alla terminer

Den här mallen visualiserar aktiviteter under olika terminer för en utbildning. Årshjulet har fyra ringar: termin 1-2, termin 3-4, termin 5-6 och lovdagar.

Template

Outlook kalender

Den här årshjulsmallen hjälper ledare och lärare att kombinera planeringen från deras Outlookkalendrar med aktiviteter under det akademiska året. Årshjulet har fyra ringar: åk. 1, 2, 3 och aktiviteter på skolan.

aarshjul til organisationer