Kursplaner

Den här skolmallen hjälper läraren att hålla reda på läroplaner, inlämningsuppgifter, prov och andra aktiviteter i klassrummet för åk. 8. Eftersom årshjulet för klassrummet är cirkulärt, kan man enkelt upptäcka överlappande aktiviteter och se till att skolarbetet fördelas jämnt över hela året.

Liknande mallar

Letar du efter något liknande? Då ska du kolla in de här mallarna:

Template

Terminsplanering

Den här mallen planerar en treårig utbildning inom universitet / högskola. Årshjulet har fyra ringar: termin 1-2, termin 3-4, termin 5-6, samt ledigt & aktiviteter.

Template

Skoladministration

Denna mall är för att administrera skolaktiviteter över årskurser. Årshjulet har fyra ringar: Åk. 1-3, åk. 4-6, åk. 7-9, samt en för skollov.

Template

Lärarkalendrar

En mall är för lärare med mer än en klass, som visualiserar arbetet genom året. Årshjulet har tre ringar: Skolaktiviteter, åk. 8 och åk. 9.

Template

Terminsplanering

Den här mallen planerar en treårig utbildning inom universitet / högskola. Årshjulet har fyra ringar: termin 1-2, termin 3-4, termin 5-6, samt ledigt & aktiviteter.

Template

Skoladministration

Denna mall är för att administrera skolaktiviteter över årskurser. Årshjulet har fyra ringar: Åk. 1-3, åk. 4-6, åk. 7-9, samt en för skollov.

Template

Lärarkalendrar

En mall är för lärare med mer än en klass, som visualiserar arbetet genom året. Årshjulet har tre ringar: Skolaktiviteter, åk. 8 och åk. 9.

user statistic