Lärarkalendrar

Den här skolmallen hjälper läraren att hålla reda på läroplanen, inlämningsuppgifter, prov och andra aktiviteter i klassrummet för åk. 8 och 9. Eftersom årshjulet för klassrummet är cirkulärt, kan man enkelt upptäcka överlappande aktiviteter och se till att skolarbetet fördelas jämnt över hela året.

Liknande mallar

Letar du efter något liknande? Då ska du kolla in de här mallarna:

Template

Skoladministration

Denna mall är för att administrera skolaktiviteter över årskurser. Årshjulet har fyra ringar: Åk. 1-3, 4-6 och 7-9, samt en för lov- och helgdagar.

Template

Kursplaner

En mall som visualiserar ämnesstudier för åk. 8. Årshjulet har tre ringar: Inlämning och prov, studera igen, samt fysik/kemi årsplanering.

Template

Terminsplanering

Den här mallen är för utbildning på högre nivå. Årshjulet har fyra ringar: Termin 1-2, termin 3-4, termin 5-6, samt ledigt & aktiviteter.

Template

Skoladministration

Denna mall är för att administrera skolaktiviteter över årskurser. Årshjulet har fyra ringar: Åk. 1-3, 4-6 och 7-9, samt en för lov- och helgdagar.

Template

Kursplaner

En mall som visualiserar ämnesstudier för åk. 8. Årshjulet har tre ringar: Inlämning och prov, studera igen, samt fysik/kemi årsplanering.

Template

Terminsplanering

Den här mallen är för utbildning på högre nivå. Årshjulet har fyra ringar: Termin 1-2, termin 3-4, termin 5-6, samt ledigt & aktiviteter.

user statistic