Evaluering og utvikling

Evaluering og utvikling med Plandisc årshjulet

Det er enkelt for deg som Plandiscbruker å evaluere og lage undersøkelser, samt samle data direkte fra årshjulet. Med plandisc kan du opprette spørreundersøkelser direkte fra årskalenderen, når du allikevel oppretter en aktivitet. Ikke Plandisc bruker enda? Klikk på linket under og finn ut mer om verktøyet, og hvordan det kan gjøre planlegging lettere for deg!

Lyst til å vite mere om Plandisc og hvordan det fungerer?

Eksempler på processer som kan evalueres

Nedenfor finner du eksempler på områder hvor Plandisc undersøkelsesfunksjon er godt egnet. Evalueringsfunksjonen i Plandisc rapporterer anonyme svar fra deltagerene. Klikk på bildene nedenunder for å forstørre dem.

Tilfredshetsundersøkelse

Du kan bruke Plandisc evalueringsfunksjon for å undersøke de ansattes komfort og tilfredshet. Dette lar deg finne ut hvordan de ansatte opplever arbeidsmiljøet. De ansatte har mulighet for å svare anonymt, hvilket gir deg et mere ærlig resultat. I undersøkelsen kan du bygge opp undersøkelsen med spørsmål og valgmuligheter. Valgmulighetene kan du selv styre om skal være skala basert, flervalg eller fritekst. Du kan invitere til undersøkelsen direkte fra Plandisc og/eller du kan kopiere linken til undersøkelsen og sende på for eksempel mail. Hvis du ønsker det kan du også sette en frist for besvarelser på undersøkelsen, slik at det er begrenset tid til å svare.

Kursevaluering

Du kan lage en spørreundersøkelse i forbindelse med kursavholdelse. På den måten kan du kartlegge hvor god kursdeltagerne vurdere at kvaliteten på innholdet i kurset var, og hvor mye de følte de fikk utbytte av det. Du kan bygge opp spørreundersøkelsen med spørsmål og svaralternativer. Svaralternativene kan være skalabasert, flervalg eller fritekst, det bestemmer du. Du kan invitere kursdeltagerne til undersøkelsen direkte gjennom aktiviteten i Plandisc årshjulet, eller du kan kopiere lenken og sende den på for eksempel mail til deltagerene. Hvis du ønsker det kan du også sette en frist for undersøkelsen, så deltagerene kun kan svare i en begrenset periode.

Evaluering av nettseminar

Du kan også undersøke hva folk synes om nettseminarene som avholdes av selskapet. Dette gir deg muligheten til å analysere kvaliteten på seminaret, og finne ut hvor fornøyde deltagerene var. På den måten kan du fortsette med å utvikle seminaret og forbedre det.

Du kan bygge opp undersøkelsen med spørsmål og svaralternativer. Svaralternativene kan være skalabasert, flervalg eller fritekst. Det bestemmer du. Hvis du ønsker det kan du også sette en tidsfrist for undersøkelsen slik at deltagerene har begrenset tid til å svare.

Systemutviklingsundersøkelse

Du kan lage en systemutviklingsundersøkelse.  Da kan du kartlegge kunders tilfredshet med programmet og finne punkter for utvikling og forbedring av programmet.

Du kan bygge opp undersøkelsen med spørsmål og svaralternativer. Svaralternativene kan være skalabasert, flervalg eller fritekst. Det bestemmer du. Du kan invitere deltagere til undersøkelsen, direkte fra Plandisc årshjulet, eller du kan kopiere lenken og dele den på mail, for eksempel. Hvis du ønsker det kan du også sette en tidsfrist for undersøkelsen, slik at deltagerene har begrenset tid på å svare.

Vanlige spørsmål omkring Plandiscs evalueringsfunksjon

Er svarene anonyme?

Ja, undersøkelsesforfatteren ser svarene i rapporten anonymt. Deltageren ses som anonym i rapporten.

Hvordan vises svarene i undersøkelsesrapporten?

Rapporten viser svarene på flervalgsspørsmål og skalaspørsmål i prosent.

Er det noen forhåndsutfylte eksempelspørsmål i vurderingsfunksjonen?

Nei. Men du kan gjenbruke spørsmål fra tidligere undersøkelser du har gjort, enkelt i Plandisc.

Kan undersøkelsen sendes direkte fra Plandisc?

Ja, du kan invitere folk til å svare på undersøkelsen ved å legge til e-postadressen deres direkte fra Plandisc. Du kan også kopiere lenken til undersøkelsen og dele den andre steder. Lær hvordan her.

Kan man sende påminnelse om undersøkelsen fra Plandisc?

Ja, du kan sette på påminnelse i instillingene.

Hvor kan jeg finne lenker til eksempelspørsmål?

vuosikello arviointi kuva
Plandisc Årshjul Planlegging