Bedriftens rytme

Med Plandisc kan du nå kartlegge bedriftens rytme, og dermed skape åpenhet og gjennomsiktighet i bedriften. All informasjon angående aktiviteter og møter lagres i Outlook, men informasjonen er ikke tilgjengelig for alle, og det kan være vanskelig å få tilgang eller oversikt over møter du ikke selv har deltatt på. En Plandisc inneholder informasjon om årets viktigste aktiviteter, prosesser og møter. I en stor bedrift kan det være hensiktsmessig å ha en Plandisc per avdeling. F.eks. en HR-Plandisc som viser de viktigste HR-prosessene, eller en Plandisc for regnskapsåret som viser budsjettet med relevante deadlines.

Relaterte maler

Er du på let etter noe lignende? Da burde du sjekke ut disse malene:

Template

HR-avdeling

Denne malen visualiserer forskjellige oppgaver i HR-avdelingen. Årshjulet består av tre ringer: ivaretakelse og utvikling, operasjonell HR og HR intranett.

Template

HR aktiviteter

Denne malen illustrerer aktiviteter i HR-avdelingen. Årshjulet består av to ringer: HR-aktiviteter og ferier.

Template

Avdelinger

Denne malen illustrerer aktiviteter, møter og oppgaver på tvers av tre avdelinger. Årshjulet består av tre ringer: HR, økonomi og markedsføring.

Template

HR-avdeling

Denne malen visualiserer forskjellige oppgaver i HR-avdelingen. Årshjulet består av tre ringer: ivaretakelse og utvikling, operasjonell HR og HR intranett.

Template

HR aktiviteter

Denne malen illustrerer aktiviteter i HR-avdelingen. Årshjulet består av to ringer: HR-aktiviteter og ferier.

Template

Avdelinger

Denne malen illustrerer aktiviteter, møter og oppgaver på tvers av tre avdelinger. Årshjulet består av tre ringer: HR, økonomi og markedsføring.

Norske Plandisc Brukere