9. september 2015

Sjekkliste til Årshjul

Sjekkliste til ting du kan ha med i ditt årshjul:

 • Fastleggelse av budsjett
 • Oppfølgning på budsjett
 • Utarbeidelse av årsregnskap
 • Medarbeiderutviklingssamtaler
 • Julebord
 • Personalekonferanse
 • Styremøte
 • Ledermøte med kvartalsstatus
 • Personalemøter
 • Kick off aktivitet like efter sommerferien
 • Utarbeidelse av neste årshjul
 • Staff conference
 • Budsjett
 • Strategi
 • Resultatkontrakt
 • Businessplan
 • Driftsmål
 • Krav fra myndigheter om tidspunkter for innberetninger etc.
 • Utmeldinger fra evt. Overordnede instanser, som man er nødt til at avvente, før man kan treffe visse beslutninger.
 • Inntjeningsmål fra konsern til selskaper i konsernet
 • Politiske krav til resultater eller til prioritering av innsatser i en kommunal forvaltning etc.
 • Sesongbestemte forutsetninger som for eksempel:
 • Høysesongperioder (reisebransjen)
 • Internasjonale messer (motebransjen
 • Kvartalsskifte (finansiell sektor) etc.
 • Årsavslutning eller halvårsavslutning like før en sommerferie.
Calendar wheel

Try us today. Free signup.

Are you ready for a current plan with development and progress ? Sign up free today, no creditcard needed.