23. september 2015

Checklista för årscykel

Checklista för saker du kan ha med i din årscykel:

 • Upprättande av budgeten
 • Uppföljning på budget
 • Utarbetande av bokslut
 • Medarbetarutvecklingssamtal
 • Julfest
 • Personalkonferens
 • Styrelsemöte
 • Ledarmöte med kvartalsstatus
 • Personalmöten
 • Budget
 • Strategi
 • Resultatkontrakt
 • Businessplan
 • Driftmål
 • Krav från myndigheter om tidpunkter för rapporteringar etc.
 • Meddelanden från ev. överordnade instanser, som man måste invänta innan man kan träffa vissa beslut.
 • Resultatmål från koncern till sällskap i koncernen
 • Strategy
 • Politiska krav på resultat eller på prioritering av insatser i en kommunal förvaltning etc.
 • Säsongbestämda förutsättningar som t.ex.:
 • Högsäsongsperioder (resebranschen)
 • Internationella mässor (modebranschen)
 • Kvartalsskifte (finanssektor) etc.
 • Årsavslutning eller halvårsavslutning innan semestern.
 • Kick off aktivitet efter semestern
 • Utarbetande av nästa årscykel
Calendar wheel

Try us today. Free signup.

Are you ready for a current plan with development and progress ? Sign up free today, no creditcard needed.