25. maj 2015

Tjekliste til Årshjul

Tjekliste til ting du kan have med i dit årshjul:

 • Forecast
 • Fastlæggelse af budget
 • Opfølgning på budget
 • Udarbejdelse af årsregnskab
 • Medarbejderudviklingssamtaler
 • Julefrokost
 • Indtjeningsmål fra koncern til selskaber i koncernen
 • Politiske krav til resultater eller til prioritering af indsatser i en kommunal forvaltning etc.
 • Personalekonference
 • Bestyrelsesmøde
 • Ledermøde med kvartalsstatus
 • Personalemøder
 • Budget
 • Strategi
 • Sæsonbestemte forudsætninger som fx:
 • Højsæsonperioder (rejsebranchen)
 • Internationale messer (modebranchen
 • Kvartalsskifte (finansiel sektor) etc.
 • Resultatkontrakt
 • Businessplan
 • Driftsmål
 • Krav fra myndigheder om tidspunkter for indberetninger etc.
 • Udmeldinger fra evt. Overordnede instanser, som man er nødt til at afvente, før man kan træffe visse beslutninger.
 • Årsafslutning eller halvårsafslutning lige før en sommerferie.
 • Kick off aktivitet lige efter sommerferien
 • Udarbejdelse af næste årshjul
Calendar wheel

Try us today. Free signup.

Are you ready for a current plan with development and progress ? Sign up free today, no creditcard needed.