9. september 2015

Årshjul i en daginstitusjon

Et årshjul kan være et perfekt planleggingsverktøy i en daginstitusjon, for som høytider og årstidene skifter, er der også i daginstitusjonen aktiviteter, som gjentas ofte eller med fast intervall i en form for årlig syklus. Årshjulet kan for eksempel brukes av det pedagogiske personale som et arbeids- og styringsredskap.
Det gjelder for eksempel, fastleggelse av budsjettet, oppfølging av budsjettet, pedagogisk årsplan, utarbeidelse av årsregnskap, personalemøder, og personaledager med mer.
Vi vil her gi deg litt inspirasjon til, hvordan et styre i lag med ledelsen kan arbeide strukturert med et Årshjul, der danner rammen om implementering av strategier, prosjekter, oppfølging av driftsmål osv. En årsplan kan på den måte bli ledelsens og styrets strategiske og taktiske verktøy.

Årshjul og strategi

Når man arbeider strategisk med disse ting kan man øke effekten av strategier, kvalitetsmålinger, ledermøter, styremøter, med mer. Hvordan er strategien for eksempel innbygget i ledermøter og styremøter? Hvordan kobler strategien til virksomhetsplanen osv. Det er det et årshjul kan strukturere.

Årshjulet er et strategisk verktøy, som sikrer en rutine i en daginstitusjon og sikrer prioritering av tid til at fastholde fokus på både strategi, virksomhetsplan og drift. Det er viktig å ha en strukturert tilgang, når der skal arbeides strategisk med at oppfylle kravene fra kommunen, loven, institusjonens bæredyktighet imot en evt. fusjon eller et nettverk og samtidig eventuelt også med kvalitetsmålinger, i forhold til institusjonsfundamentet.

Samtidig kan man velge å dele årshjulet på for eksempel foreldreintranettet, og derved bliver årshjulet et orienteringsredskap for foreldrene og andre interessenter omkring daginstitusjonen.

day-care

Prøv plandisc i dag. Gratis registrering

Er du klar for en plan for utvikling og fremgang? Registrer deg gratis i dag, uten å bruke kredittkort.