23. september 2015

Årscykel i dagvården

En årscykel kan vara ett perfekt planeringsverktyg inom dagvården, för precis som att högtider och årstider skiftar, finns det också på ett daghem aktiviteter som upprepas i ofta förekommande intervaller i en form av årlig cykel. Årscykeln kan t.ex. användas av den pedagogiska personalen som ett arbets- och förvaltningsredskap.

Det gäller t.ex. fastställande av budgeten, uppföljning av budgeten, pedagogisk årsplan, utarbetande av bokslut, personalmöten, trivselsamtal och personaldagar osv.

Vi kommer här att ge dig lite inspiration till hur en styrelse tillsammans med ledningen kan arbeta strukturerat med en Årscykel som bildar ramen omkring implementerande av strategier, projekt, uppföljande av operativa mål osv. En årsplan kan således bli ledningens och styrelsens strategiska och taktiska verktyg av året.

day-care

Prova plandisc idag. Gratis registrering.

Är du redo för en plan för utveckling och framsteg ? Registrera dig idag utan att använda kreditkort.