30. marts 2015

Årshjul i en dagsinstitution

Et årshjul kan være en perfekt planlægningsværktøj i en daginstitution, for ligesom højtider og årstiderne skifter, er der også i en daginstitution aktiviteter, der gentages i hyppige eller fast interval i en form for årlig cyklus. Årshjulet kan fx bruges af det pædagogiske personale som et arbejds- og styringsredskab.

Det gælder fx, fastlæggelse af budgettet, opfølgning på budgettet, pædagogisk årsplan, udarbejdelse af årsregnskab, personalemøder, MUS-samtaler, og personaledage osv.

Vi vil her give dig lidt inspiration til, hvordan en bestyrelse sammen med ledelsen kan arbejde struktureret med et Årshjul, der danner rammen om implementering af strategier, projekter, opfølgning på driftsmål osv. En årsplan kan således blive ledelsens og bestyrelsens strategiske og taktiske værktøj af året.

Årshjul og strategi

Når man arbejder strategisk med disse ting kan man øge effekten af strategier, kvalitetsmålinger, ledermøder, bestyrelsesmøder, MUS-samtaler osv. Hvordan er strategien fx indbygget i ledermøder og bestyrelsesmøder? Hvordan kobler strategien til MUS-samtalerne? Hvordan kobler strategien til virksomhedsplanen osv. Det er det et årshjul kan strukturere.

Årshjulet er et strategisk værktøj, som sikrer en rutine i en daginstitution og sikrer prioritering af tid til at fastholde fokus på både strategi, virksomhedsplan og drift. Det er vigtigt at have en struktureret tilgang, når der skal arbejdes strategisk med at opfylde kravene fra kommunens side, dagtilbudsloven, institutionens bæredygtighed op imod en evt. fusion eller et netværk og samtidig eventuelt også med kvalitetsmålinger, i forhold til institutionsfundamentet.

Samtidig kan man vælge at dele årshjulet på fx forældreintranettet, og derved bliver årshjulet et orienteringsredskab for forældrene og andre interessenter omkring dagsinstitutionen.[/vc_column_text]