21. kesäkuun 2017

Päiväkodin vuosikello

Päiväkodin vuodenkierto on tyypillisesti syklinen, ja monet aktiviteetit toistuvat vuodesta toiseen seuraten mm. vuodenaikojen vaihtelua ja juhlapyhiä. Vuosikello sopiikin erinomaisesti päiväkodin vuodenkierron suunnitteluun ja pedagogisen henkilökunnan tehokkaaksi työkaluksi, jonka avulla voidaan tehdä paitsi pedagoginen vuosisuunnitelma myös työstää ja seurata budjettia, laatia tilinpäätös ja johon voidaan kirjata erilaiset henkilökunnan aktiviteetit kuten kokoukset, kehittämiskeskustelut, koulutuspäivät jne.

Seuraavassa valotamme hieman sitä, miten päiväkodin johtokunta yhdessä päiväkodin johdon kanssa voi työskennellä strukturoidusti käyttämällä vuosikelloa, joka luo raamit strategioille, projekteille, tavoitteiden toteutumisen seuraamiselle jne. Vuosisuunnitelmasta voi siis vuosikellon avulla tulla johtokunnan strateginen ja taktinen työkalu.

Vuosikello strategisena työkaluna

Vuosikellon avulla voi jäsentää sitä, miten toimintastrategia näkyy esimerkiksi johtajien ja johtokunnan kokouksissa, miten se on läsnä kehityskeskusteluissa, päiväkodin toiminta-ajatuksessa jne. Kun strategia-ajattelu otetaan mukaan näihin aktiviteetteihin, niistä saadaan enemmän irti ja myös strategiatyöskentely tehostuu.
Vuosikello on siis paitsi konkreettinen vuodenkierron suunnittelun apu myös strateginen työkalu, joka auttaa säilyttämään toiminnan fokuksen tavoitteiden, toiminta-ajatuksen ja strategian mukaisena. Strukturoitu lähestymistapa on välttämätön, kun täytyy työskennellä strategisesti, jotta päiväkoti pystyy täyttämään niin kunnan kuin lainsäädännön asettamat vaatimukset, vastaamaan asetettuihin laatuvaatimuksiin jne.
Vuosikellon voi myös haluttaessa jakaa esimerkiksi päiväkodin intranettiin, jolloin vuosikello toimii myös vanhempien ja muiden sidosryhmien orientointityökaluna.