Obligatoriske og
strategiske oppgaver

Obligatoriske og
strategiske oppgaver

business aarshjul

Få struktur over de obligatoriske oppgavene i styret

Som et medlem av styret er det en del oppgaver som du må håndtere. Et årshjul fra Plandisc kan hjelpe deg. Det kan variere hvor detaljert en Plandisc er. Noen bedrifter har bare møtedatoer med overskrifter. Andre Plandiscer inneholder alle årets oppgaver, med et tidssestimat for hvert styremedlem. Det er oftest styrelederen, i samarbeid med hovedstyret, som bestemmer strukturen og innholdet i Plandiscen.

Del Plandiscen inn i strategiske og obligatoriske oppgaver

Et årshjul fra Plandisc kan bygges opp av flere ringer. Dette betyr at du kan lage en ring der alle de obligatoriske oppgavene er visualisert. Den andre ringen kan da vise oppgavene som er relatert til strategi. En tredje ring kan inneholde styremøter og møter med direktørene.

Styrets protokoll

Du kan samle alle styrets dokumenter, fra hvert møte eller oppgave, i en Plandisc. Du kan feste vedlegg til Plandiscen, som kan åpnes av eksterne styremedlemmer.

Kommuniser årshjulet

Et årshjul fra Plandisc kan integreres på de fleste plattformene, f.eks. Teams, Sharepoint osv. Hver Plandisc har sin egen URL. Dette betyr at eksterne styremedlemmer lett kan få tilgang til Plandiscen. Plandiscen kan selvfølgelig bli låst av et passord.

Bli strukturert rundt oppgaver som omhandler strategisk progresjon

I styret er det viktig å prioritere oppgavene som gir progresjon. Ved å planlegge og visualisere dem i en seperat ring, sikrer du at de får fokus og kommer på agendaen.

Maler for styret

Template

Styremøter

Denne malen illustrerer deadliner og møter i styret. Årshjulet består av tre ringer: deadliner, komitéarbeid og møteplaner.

Template

Styrets oppgaver

Denne malen visualiserer oppgavene og rapportene til styret. Årshjulet består av fire ringer: styremøter, AGMer og dypdykk, lovrelaterte oppgaver og regnskap.

årshjul

GDPR

Denne malen inneholder forskjellige GDPR-relaterte deadliner og oppgaver. Årshjulet består av tre ringer: Lønn og HR, kunder og bedrift.

Template

Styremøter

Denne malen illustrerer deadliner og møter i styret. Årshjulet består av tre ringer: deadliner, komitéarbeid og møteplaner.

Template

Styrets oppgaver

Denne malen visualiserer oppgavene og rapportene til styret. Årshjulet består av fire ringer: styremøter, AGMer og dypdykk, lovrelaterte oppgaver og regnskap.

årshjul

GDPR

Denne malen inneholder forskjellige GDPR-relaterte deadliner og oppgaver. Årshjulet består av tre ringer: Lønn og HR, kunder og bedrift.

Plandisc users norway