De lovmæssige
opgaver

De lovmæssige
opgaver

business aarshjul

Få struktur på bestyrelsens lovpligtige opgaver

Som bestyrelsesmedlem er der en række opgaver, du skal have styr på. Det kan et årshjul fra Plandisc hjælpe dig med. Du kan bygge dit helt eget årshjul fra bunden, og det er dit eget valg, hvor mange detaljer der inkluderes. Nogle virksomheder har udelukkende mødedatoer med temaer i overskriftsform. Andre årshjul indeholder alle årets arbejdsopgaver med tidsestimater fordelt til det enkelte bestyrelsesmedlem. Det er oftest bestyrelsesformanden i samarbejde med direktionen, der fastlægger årshjulet.

Opdel årshjulet i udviklende og lovmæssige opgaver

Et årshjul fra Plandisc kan opbygges med ringe, der hver visualiserer et ansvarsområde i bestyrelsen. Det betyder, at du med fordel kan lave en ring, hvori alle de lovmæssige opgaver er visualiseret. Den anden ring kan så vise de udviklende opgaver. En helt tredje kunne være strategiprocessen.

Bestyrelsesprotokol

Du kan gemme alle bestyrelsens dokumenter under hvert bestyrelsesmøder og andre aktiviteter i årshjulet. Det er nemligt muligt at vedhæfte filer i en plandisc. Disse filer kan tilmed åbnes af eksterne bestyrelsesmedlemmer, når årshjulet deles.

Kommunikation af årshjulet

Et årshjul fra Plandisc kan integreres på de fleste platforme såsom Teams, SharePoint, Outlook etc. En plandisc har ligeledes sin helt egen webadresse, hvilket betyder, at eksterne bestyrelsesmedlemmer nemt kan tilgå årshjulet. Årshjulet kan naturligvis låses med et password.

Få struktur på bestyrelsens udviklede opgaver

I bestyrelsesarbejdet er det vigtigt at få prioriteret de udviklende opgaver i årshjulet, da de lovmæssige opgaver har en tendens til helt automatisk at fylde meget i en bestyrelse. Derfor giver det god mening, at de udviklende opgaver får sin egen ring i årshjulet og derved bliver mere synlige.

Hvordan virker det?

Skabeloner til bestyrelsen

Template

Bestyrelsesmøder

Denne skabelon viser deadlines og møder i bestyrelsen. Årshjulet består af tre ringe: deadlines, komité-arbejde og mødeskema.

Template

Bestyrelsens opgaver

Denne skabelon visualiserer bestyrelsens opgaver og rapporter. Årshjulet har fire ringe: bestyrelsesmøder, generalforsamlinger & deep dives, lovmæssige opgaver og finansielle rapporter.

årshjul

GDPR

Denne skabelon indeholder forskellige GDPR-relaterede deadlines og opgaver. Årshjulet består af tre ringe: Løn & HR, kunder og virksomhed.

Template

Bestyrelsesmøder

Denne skabelon viser deadlines og møder i bestyrelsen. Årshjulet består af tre ringe: deadlines, komité-arbejde og mødeskema.

Template

Bestyrelsens opgaver

Denne skabelon visualiserer bestyrelsens opgaver og rapporter. Årshjulet har fire ringe: bestyrelsesmøder, generalforsamlinger & deep dives, lovmæssige opgaver og finansielle rapporter.

årshjul

GDPR

Denne skabelon indeholder forskellige GDPR-relaterede deadlines og opgaver. Årshjulet består af tre ringe: Løn & HR, kunder og virksomhed.

årshjul brugere