Obligatoriska och
strategiska uppgifter

Obligatoriska och
strategiska uppgifter

business aarshjul

Strukturera styrelsens obligatoriska uppgifter

Som styrelseledamot finns det ett antal uppgifter som du behöver hantera. Ett årshjul från Plandisc kan hjälpa dig. Valet av att utforma årshjulet skiljer sig väldigt mycket bland användarna. Vissa företag lägger bara in mötesdatum med rubrikteman. Andra årshjul omfattar årets alla uppgifter med en tidsuppskattning för varje enskild styrelseledamot. Det är oftast styrelseordföranden som i samarbete med styrelsen beslutar om årshjulets struktur och innehåll.

Dela upp årshjulet i strategiska och obligatoriska uppgifter

Ett årshjul från Plandisc kan byggas upp med flera ringar. Detta innebär att du kan skapa en ring som visualiserar alla obligatoriska uppgifter. Den andra ringen kan sedan visa strategiska uppgifter. En tredje ring kan visa styrelsemöten och möten med företagsledningen.

Styrelseprotokoll

Du kan samla styrelsens alla dokument för varje styrelsemöte eller styrelseuppdrag i årshjulet. Närmare bestämt är det möjligt att bifoga filer i årshjulet som också kan nås av externa styrelseledamöter vid behov

Kommunicera ut årshjulet

Ett årshjul från Plandisc kan infogas på de flesta plattformarna som MS Teams, Sharepoint mm. Ett årshjul har även en egen URL. Detta innebär att externa styrelseledamöter kan på ett enkelt sätt komma åt årshjulet. Årshjulet kan naturligtvis låsas med ett lösenord.

Strukturera uppgifter som avser strategisk utveckling

Det är viktigt för styrelsen att prioritera uppgifter som leder till framsteg. Genom att planera och visualisera dem i en separat ring – ser du till att de får fokus och bli en del av dagordningen.

Mallar för styrelsen

Template

Styrelsemöten

Den här mallen illustrerar styrelsens deadlines och möten. Årshjulet består av tre ringar: Deadlines, utskottsarbete och mötesplanering.

Template

Styrelsens uppgifter

Den här mallen visualiserar styrelsens uppgifter och rapporter. Årshjulet har fyra ringar: styrelsemöten, bolagsstämmor och fördjupningar, juridiska uppgifter och finansiella rapporter.

årshjul

GDPR

Den här mallen innehåller olika deadlines och uppgifter avseende GDPR. Årshjulet har tre ringar: Lön och HR, kunder och företag.

Template

Styrelsemöten

Den här mallen illustrerar styrelsens deadlines och möten. Årshjulet består av tre ringar: Deadlines, utskottsarbete och mötesplanering.

Template

Styrelsens uppgifter

Den här mallen visualiserar styrelsens uppgifter och rapporter. Årshjulet har fyra ringar: styrelsemöten, bolagsstämmor och fördjupningar, juridiska uppgifter och finansiella rapporter.

årshjul

GDPR

Den här mallen innehåller olika deadlines och uppgifter avseende GDPR. Årshjulet har tre ringar: Lön och HR, kunder och företag.

aarshjul til organisationer