Pakolliset ja
strategiset tehtävät

Pakolliset ja
strategiset tehtävät

vuosikellotyökalu

Luo selkeyttä hallituksen lakisääteisien tehtävien suunnitteluun

Hallituksen jäsenillä on monia tehtäviä vastuullaan. Plandisc-vuosikellolla ne on helppoa suunnitella niin, että kokonaiskuva säilyy aina. Voit itse päättää, kuinka yksityiskohtaisen vuosikellon suunnittelet – joillakin yrityksillä siihen on merkitty vain kaikki kokoukset teemoineen, toisilla vuosikelloon on sisällytetty kunkin hallituksen jäsenen vuoden kaikki työtehtävät aikatauluarvioineen. Tavallisesti hallituksen puheenjohtaja luo vuosikellon yhdessä yrityksen johdon kanssa.

Jaa vuosikello kehitystehtäviin ja lakisääteisiin tehtäviin

Plandiscin vuosikellon voi rakentaa eri renkaista. Yksi rengas voi kuvata esim. lakisääteisiä tehtäviä, toinen kehitystehtäviä ja kolmas strategiaan liittyviä prosesseja.

Hallitusprotokolla

Voit koota hallituksen kaikki dokumentit jokaisen hallituksen kokouksen tai työtehtävän yhteyteen. Vuosikelloon on nimittäin helppo liittää liitetiedostoja. Myös ulkoiset hallituksen jäsenet voivat avata nämä tiedostot.

Vuosikellon kommunikoiminen

Plandisc-vuosikellon voi upottaa useimpiin alustoihin kuten Teams- ja SharePoint -sovelluksiin jne. Plandiscillä tehdylle vuosikellolla on myös aina oma uniikki linkki. Tämän ansiosta myös ulkoiset hallituksen jäsenet voivat helposti nähdä vuosikellon. Vuosikellon voi luonnollisesti myös lukita vain salasanalla nähtäväksi.

Jäsentele hallituksen kehitystehtävät

Hallitustyöskentelyssä on tärkeää priorisoida kehitystehtäviä, jotka jäävät helposti pakollisten lakisääteisten tehtävien jalkoihin. Tämä onnistuu helposti vuosikellolla, johon ne voi suunnitella omaan renkaaseen.

Vuosikellopohjat hallitukselle

vuosikellopohja

Hallituksen kokoukset

Tämä vuosikellopohja kuvaa määräpäiviä ja hallituksen kokouksia. Vuosikellossa on kolme rengasta: määräpäivät, komiteatyöskentely, kokousaikataulu.

vuosikellopohja

Hallituksen tehtävät

Tästä vuosikellopohjasta näkee hallituksen tehtävät ja raportit. Vuosikellossa on neljä rengasta: hallituksen kokoukset, vuosikokoukset & ”deep dives”, lakisääteiset tehtävät, talousraportit.

vuosikellopohja

GDPR

Tämä vuosikellopohja sisältää GDPR-työhön liittyvät määräpäivät ja tehtävät. Vuosikellossa on kolme rengasta: palkat ja HR, asiakkaat, yritys.

vuosikellopohja

Hallituksen kokoukset

Tämä vuosikellopohja kuvaa määräpäiviä ja hallituksen kokouksia. Vuosikellossa on kolme rengasta: määräpäivät, komiteatyöskentely, kokousaikataulu.

vuosikellopohja

Hallituksen tehtävät

Tästä vuosikellopohjasta näkee hallituksen tehtävät ja raportit. Vuosikellossa on neljä rengasta: hallituksen kokoukset, vuosikokoukset & ”deep dives”, lakisääteiset tehtävät, talousraportit.

vuosikellopohja

GDPR

Tämä vuosikellopohja sisältää GDPR-työhön liittyvät määräpäivät ja tehtävät. Vuosikellossa on kolme rengasta: palkat ja HR, asiakkaat, yritys.

vuosikello käyttäjät