CSR
Plandiscs sammfunnsansvar

Plandiscs innstilling til samfunnsansvar

I Plandisc synes vi det er viktig at man som bedrift tar samfunnsansvar. Vi tror på konseptet med å gi videre; hvis man nok til at man kan gi noe til noen som har bruk for det, da skal man gjøre det. Derfor støtter vi gjerne organisasjoner og virksomheter som arbeider for noe vi også tror kan gjøre noe godt. På denne siden kan du lese mer om Plandiscs samfunnsansvar, og hvordan det kommer til uttrykk.

Plandiscs innstilling til samfunnsansvar

I Plandisc synes vi det er viktig at man som bedrift tar samfunnsansvar. Vi tror på konseptet med å gi videre; hvis man nok til at man kan di noe til noen som har bruk for det, da skal man gjøre det. Derfor støtter vi gjerne organisasjoner og virksomheter som arbeider for noe vi også tror kan gjøre noe godt. På denne siden kan du lese mer om Plandiscs samfunnsansvar, og hvordan det kommer til uttrykk.

Vi støtter Viva

Plandiscs samfunnsansvar startet vi allerede i 2016. Og i dag donerer vi fortsatt 10 danske kroner for hver betalende bruker til Vivas arbeid.

Viva er en internasjonal støtteorgtanisasjon med fokus på barn, grunnlagt i Danmark i 1994. De arbeider for å forbedre vilkårene for barn og unge i noen av verdens fattigste områder. Målet er at alle skal ha en trygg og sikker oppvekst, og forutsetninger for å skape sin egen fremtid. Les mere om arbeidet på Vivas hjemmeside eller nedenfor.

plandisc csr

Zimbabwe

67,7% av alla barn under 5 år lever uten fødselsattest i Zimbabwe. Det gjør at det er vanskelig, mange ganger umulig, å få tilgang til helsehjelp, utdanning og i forlengelse en lovlig jobb. Viva kjemper for barns rett til en identitet, gjennom å styrke registreringssystemet og hjelpe dem som lever uten fødselsattest.

Filippinene

Hvert år kjøpes og selges tusentalls barn online som sexslaver, når seksuelle overgrep livestreames på internett. I følge FN er filippinene ett av de landene som er verst når det kommer til denne formen for seksuelle forbrytelser. Viva arbeider for å befri barn fra sexslaveri, samt for å dømme forbryterne så barn i fremtiden skal være helt frie for å oppleve lignende.

Nicaragua

I følge Amnesty International anmeldes hvert år over 30 000 tilfeller av vold og overgrep i hjemmet i Nicaragua. Ofte handler det om seksuelle overgrep på barn. Viva arbeider for å oppløse voldskulturen mot barn. Gjennom aktiviteter og kampanjer lærer barn hva de skal gjøre, dersom de blir utsatt for vold og overgrep, samt hvordan de kan hjelpe andre.

Honduras

Gjengkriminalitet og fattigdom preger Honduras. Familier splittes og mange barn vokser opp på barnehjem. Barn fortjener en familie. Derfor arbeider Viva med å styrke utsatte familier slik at de kan stå imot fattigdommens utfordringer bedre.

Zimbabwe

67,7% av alla barn under 5 år lever uten fødselsattest i Zimbabwe. Det gjør at det er vanskelig, mange ganger umulig, å få tilgang til helsehjelp, utdanning og i forlengelse en lovlig jobb. Viva kjemper for barns rett til en identitet, gjennom å styrke registreringssystemet og hjelpe dem som lever uten fødselsattest.

Filippinene

Hvert år kjøpes og selges tusentalls barn online som sexslaver, når seksuelle overgrep livestreames på internett. I følge FN er filippinene ett av de landene som er verst når det kommer til denne formen for seksuelle forbrytelser. Viva arbeider for å befri barn fra sexslaveri, samt for å dømme forbryterne så barn i fremtiden skal være helt frie for å oppleve lignende.

Nicaragua

I følge Amnesty International anmeldes hvert år over 30 000 tilfeller av vold og overgrep i hjemmet i Nicaragua. Ofte handler det om seksuelle overgrep på barn. Viva arbeider for å oppløse voldskulturen mot barn. Gjennom aktiviteter og kampanjer lærer barn hva de skal gjøre, dersom de blir utsatt for vold og overgrep, samt hvordan de kan hjelpe andre.

Honduras

Gjengkriminalitet og fattigdom preger Honduras. Familier splittes og mange barn vokser opp på barnehjem. Barn fortjener en familie. Derfor arbeider Viva med å styrke utsatte familier slik at de kan stå imot fattigdommens utfordringer bedre.