CSR
Plandiscs samhällsansvar

Plandiscs inställning till samhällsansvar

På Plandisc tycker vi det är viktigt att man som företag tar ett samhällsansvar. Vi tror på konceptet med att skicka vidare; kan man ge lite av sitt överskott till de som behöver det, då ska man göra det. Därför stöttar vi gärna organisationer och verksamheter vars arbete vi tror på. På denna sida kan du läsa mer om Plandiscs samhällsansvar och hur det tar sig uttryck.

Plandiscs samhällsansvar - vår syn på CSR

På Plandisc tycker vi det är viktigt att man som företag tar ett samhällsansvar. Vi tror på konceptet med att skicka vidare; kan man ge lite av sitt överskott till de som behöver det, då ska man göra det. Därför stöttar vi gärna organisationer och verksamheter vars arbete vi tror på. På denna sida kan du läsa mer om Plandiscs samhällsansvar och hur det tar sig uttryck.

Vi stödjer Viva

Plandiscs samhällsansvar startade med Viva redan 2016. Än idag donerar vi 10 danska kronor för varje betalande användare till Viva.

Viva är en internationell, trosbaserad barn­rättsorganisation grundad i Danmark 1994. De arbetar med att förbättra villkoren för barn och ungdomar i några av världens fattigaste områden. Målet är att alla ska få en trygg och säker uppväxt, samt förutsättningarna att skapa sig en egen framtid. Läs mer om arbetet på Viva:s hemsida eller här nedanför.

plandisc csr

Zimbabwe

67,7% av alla barn under 5 år lever utan födelseattest i Zimbabwe. Det inne­­bär att det svårt, många gånger omöjligt, att få tillgång till sjukvård, utbildning och, i förlängningen, lagligt arbete. Viva kämpar för barns rätt till en identitet, genom att stärka registrerings­systemet och hjälpa dem som levt utan födelseattest.

Filippinerna

Varje år köps och säljs tusentals barn online som sexslavar, när sexövergrepp live­streamas på internet. Enligt FN är Filippinerna ett av de hårdast utsatta länderna för denna form av sexualbrott. Viva arbetar för att befria barn från detta sexslaveri, samt för att förbrytarna ska dömas så inga fler drabbas i framtiden.

Nicaragua

Enligt Amnesty International anmäls varje år över 30 000 fall av våld och övergrepp i hemmet i Nicaragua. Ofta handlar det om sexuella övergrepp på barn. Viva arbetar på att bryta våldskulturen mot barn. Genom aktiviteter och kampanjer lär ungdomar barn vad de ska göra om de utsätts, samt hur de kan hjälpa andra.

Honduras

Gängkriminalitet och fattigdom präglar Honduras. Familjer splittras och många barn växer upp på barnhem. Barn förtjänar en familj. Därför arbetar Viva med att stärka utsatta familjer så att de kan stå emot fattigdomens utmaningar bättre. Det pågår även ett arbete med att placera barnhemsbarn i trygga familjer.

Zimbabwe

67,7% av alla barn under 5 år lever utan födelseattest i Zimbabwe. Det inne­­bär att det svårt, många gånger omöjligt, att få tillgång till sjukvård, utbildning och, i förlängningen, lagligt arbete. Viva kämpar för barns rätt till en identitet, genom att stärka registrerings­systemet och hjälpa dem som levt utan födelseattest.

Filippinerna

Varje år köps och säljs tusentals barn online som sexslavar, när sexövergrepp live­streamas på internet. Enligt FN är Filippinerna ett av de hårdast utsatta länderna för denna form av sexualbrott. Viva arbetar för att befria barn från detta sexslaveri, samt för att förbrytarna ska dömas så inga fler drabbas i framtiden.

Nicaragua

Enligt Amnesty International anmäls varje år över 30 000 fall av våld och övergrepp i hemmet i Nicaragua. Ofta handlar det om sexuella övergrepp på barn. Viva arbetar på att bryta våldskulturen mot barn. Genom aktiviteter och kampanjer lär ungdomar barn vad de ska göra om de utsätts, samt hur de kan hjälpa andra.

Honduras

Gängkriminalitet och fattigdom präglar Honduras. Familjer splittras och många barn växer upp på barnhem. Barn förtjänar en familj. Därför arbetar Viva med att stärka utsatta familjer så att de kan stå emot fattigdomens utmaningar bättre. Det pågår även ett arbete med att placera barnhemsbarn i trygga familjer.

Barncancerfonden använder Plandisc

Barn och cancer hör inte ihop, det kan alla skriva under på. Vi är därför stolta över att Barncancerfondens viktiga arbete planerars med Plandisc.

barncancerfonden logo color

Varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Ett nytt barn varje dag. 85% av dem överlever, men Barncancerfonden arbetar för att alla ska få leva. De har dessutom en viktig vision:

Alla som drabbas av barncancer ska leva – inte bara överleva.

Det är ett stort arbete som ska planeras, koordineras och genomföras. Vi på Plandisc har därför gett Barn­cancer­fonden möjlighet att använda vårt planeringsverktyg helt gratis. Vi är stolta och glada över att kunna göra vad vi kan för att barn ska få leva ett liv fritt från cancer.