21. kesäkuun 2017

Hallituksen vuosikello

Vuosikello hallituksen yhteistyön helpottajana

Hallitustyö pyörii tavallisesti vuoden sykleissä ja kiinnostaa monia sidosryhmiä. On tärkeää, että kaikki sidosryhmät voivat seurata hallituksen työskentelyn etenemistä konkreettisesta vuosisuunnitelmasta.

Koska hallitus ei yleensä työskentele päivätyökseen yhtiössä/yhdistyksessä, tarvitaan tehokas digitaalinen ratkaisu, jonka avulla hallitustyöskentely on helppo organisoida. Vuosikello mahdollistaa hallituksen työskentelyn tehokkaan suunnittelun ja tuo tehtäväjaon konkreettisesti kaikkien osapuolten nähtäville.

Hallituksen jäsenet voivat aina kirjautua sisälle vuosikelloon nähdäkseen suunnitellut aktiviteetit ja tarvittaessa päivittää kutakin aktiviteettia koskevia muistiinpanoja.

Monta tasoa samassa vuosikellossa

Strategiaprosessin suhteen on erityisen tärkeää, että yhtiöllä/yhdistyksellä on vuosikello, jotta kaikki sidosryhmät tuntevat kokonaissuunnitelman ja esimerkiksi deadlinet. Plandiscin vuosikelloon hallitus pystyy integroimaan monia eri tasoja, kuten johtajan, itse hallituksen ja hallituksen eri työryhmien vuosisuunnitelmat. Tällöin toiminnasta saa helposti hyvän kokonaiskuvan, ja hallituksen puheenjohtaja pystyy seuraamaan toimintaa kokonaisvaltaisesti.

Esimerkki hallituksen vuosikellosta:

kokeile vuosikelloa