Outlook Kalender synchronisiert mit Verwaltungsplänen

Den här årshjulsmallen hjälper ledare och lärare att kombinera planeringen från deras Outlookkalendrar med aktiviteter under det akademiska året. När Outlookkalendern och årshjulet synkroniseras kan man enkelt upptäcka överlappande aktiviteter och undvika dubbelbokningar. Det ger också en unik möjlighet för effektiv kunskapsdelning.

Vorlagen

Template

Verwaltung

Diese Vorlage kann benutzt werden, um einen Überblick über Aktivitäten und Meetings über Abteilungen hinweg zu kreieren. Der zirkuläre Kalender von Plandisc besteht aus drei Ringen: Verwaltung, Aktivitäten und dem Studiengang Report.

Template

Über Semester hinweg

Diese Vorlage visualisiert Aktivitäten verschiedener Semester eines Studiengangs. Dieser zirkuläre Kalender von Plandisc hat vier Ringe: 1.-2. Semester, 3.-4. Semester, 5.-6. Semester und vorlesungsfreie Zeit.

Template

Outlook

Diese Vorlage hilft Dozenten und Hilfskräften Ihre Planungen aus Outlook und Aktivitäten im akademischen Jahr zu kombinieren. Dieser zirkuläre Kalender von Plandisc hat vier Ringe: 1.G, 2.G, 3.G und Aktivitäten der Universität.

Template

Verwaltung

Diese Vorlage kann benutzt werden, um einen Überblick über Aktivitäten und Meetings über Abteilungen hinweg zu kreieren. Der zirkuläre Kalender von Plandisc besteht aus drei Ringen: Verwaltung, Aktivitäten und dem Studiengang Report.

Template

Über Semester hinweg

Diese Vorlage visualisiert Aktivitäten verschiedener Semester eines Studiengangs. Dieser zirkuläre Kalender von Plandisc hat vier Ringe: 1.-2. Semester, 3.-4. Semester, 5.-6. Semester und vorlesungsfreie Zeit.

Template

Outlook

Diese Vorlage hilft Dozenten und Hilfskräften Ihre Planungen aus Outlook und Aktivitäten im akademischen Jahr zu kombinieren. Dieser zirkuläre Kalender von Plandisc hat vier Ringe: 1.G, 2.G, 3.G und Aktivitäten der Universität.