21. kesäkuun 2017

Vuosikello – aina ajan tasalla

Vuosikellon avulla organisaatio pystyy kirjaamaan tärkeät tulevat tapahtumat ylös yhteen ja samaan paikkaan – tärkeät päivämäärät, tehtävien sisällöt ja vastuuhenkilöt. Vuosikello antaa hyvän kokonaiskuvan toiminnasta ja auttaa optimoimaan suunnittelua niin, että esimerkiksi strategiakokousta ei suunnitella pidettäväksi ennen kuin yrityksen eri osastojen vuosiraportit ovat valmiit ja että esimerkiksi tilinpäätöksen tekemiselle varataan riittävästi aikaa.

Plandiscin vuosikelloon on mahdollista valita erilaisia tasoja sen suhteen, kuinka yksityiskohtaisen vuosikellon haluaa käyttöönsä. Plandiscin vuosikellossa on myös kätevä tulostustoiminto, jonka avulla vuosikellon voi tulostaa joko siihen tehtyjen muistiinpanojen kanssa tai ilman niitä. Vuosikellon voi tulostaa halutessaan A3-kokoisena, jolloin se voi myös toimia seinäkalenterin tapaan.

Plandiscin vuosikello on siis joustava työkalu, joka tarjoaa mahdollisuuden valita ja luoda juuri omia tarpeita parhaiten vastaava ratkaisu.

Tässä esimerkkejä elementeistä, joita vuosikello voi sisältää:

•budjetin laatiminen

•budjetin seuranta

•tilinpäätöksen teko

•kehittämiskeskustelut

•pikkujoulut

•henkilökunnan kokoukset

•hallituksen kokoukset

•johtoryhmän kokoukset

•tehtäväkohtaiset budjetit

•strategian toteuttaminen

•markkinointisuunnitelmat
•erilaiset määräajat kuten alv-ilmoitusten ja -maksujen määräpäivät

•poliittisten päätösten asettamat tulosvaatimukset ym. ulkoiset vaatimukset

•vuosikatsaus tai puolivuotiskatsaus ennen kesälomakautta

•kick off -aktiviteetit ennen uuden tuotteen/aktiviteetin lanseerausta

•seuraavan vuoden suunnittelu