Företagsrytmen

Med Plandisc kan du nu kartlägga företagsrytmen och därigenom skapa transparens inom organisationen. All information om aktiviteter och möten sparas i Outlook. Men informationen är inte tillgänglig för alla och det kan vara mycket svårt att få åtkomst till eller överblicka möten som du inte deltar på.

Ett årshjul från Plandisc kan innehålla information om de viktigaste aktiviteterna, processerna och mötena för hela året. I en stor organisation kan det vara relevant att ha ett årshjul per avdelning. Exempelvis ett årshjul för personalavdelningen som visar de viktigaste HR-processerna och ett årshjul för räkenskapsåret som visar budgetprocessen med relevanta deadliner.

Liknande mallar

Letar du efter något liknande? Då ska du kolla in de här mallarna:

Template

Personalavdelningen

Denna mall visualiserar olika uppgifter inom en personalavdelning. Årshjulet består av tre ringar: Retention – utveckling, operativ HR och intern HR.

Template

HR-avdelningens aktiviteter

Den här mallen illustrerar aktiviteter inom personalavdelningen. Årshjulet har tre ringar: Rekrytering, semester & ledigheter, same retention / utveckling.

Template

Avdelningar

Den här mallen visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna: HR, ekonomi och marknadsföring.

Template

Personalavdelningen

Denna mall visualiserar olika uppgifter inom en personalavdelning. Årshjulet består av tre ringar: Retention – utveckling, operativ HR och intern HR.

Template

HR-avdelningens aktiviteter

Den här mallen illustrerar aktiviteter inom personalavdelningen. Årshjulet har tre ringar: Rekrytering, semester & ledigheter, same retention / utveckling.

Template

Avdelningar

Den här mallen visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna: HR, ekonomi och marknadsföring.

user statistic