Oppgaver som omhandler
strategisk progresjon

Oppgaver som omhandler
strategisk progresjon

tine-WebP
Agder-150x75WP
ntnu-logo_greyscale_150x75
tv22
Lillestrøm_vgs_greyscale

Planlegg med strategien i høysetet

De fleste bransjer jobber strategisk på en eller annen måte. Den overordnede strategien setter et utganskpunkt for hver avdeling i organisasjonen og de enkelte avdelingers strategi og KPIer. For å sikre at hele organisasjonen er samkjørt og jobber mot samme overordnede mål, kan man med fordel visualisere strategien og tilhørende oppgaver, rapporteringer, mål og frister.

Med Plandisc kan du gjøre dette lekende lett. Ved å planlegge året i Plandisc får dere en vin visualisering av hva året byr på for hele organisasjonen. Da kan avdelingene bruke dette årshjulet til å lage sine egne visualiseringer.

Bygg opp Plandiscen strategisk

Årshjulet i Plandisc bygges opp av flere ringer, som kan visualisere avdelinger, ansvarsområder eller andre relevante aktiviteter. Du kan også velge farger og etiketter til hver aktivitet. På denne måten kan du kategorisere som du selv vil, og lage en skreddersydd filtrering som fungerer for dere.

Plandisc med Outlook
Plandisc i Teams
PowerPoint med Plandisc

Del årshjulet med kolleger

Plandiscen kan integreres med mange forskjellige programmer, blant annet hele Microsoft Office 365 og kan bygges inn på intranett, hjemmeside eller for eksempel i Teams. Du kan bestemme hva dem du deler med skal kunne se, og hva de kan gjøre, og du kan beskytte med passord, hvis den forbeholdes kun bestemte interessenter.

Skap struktur og oversikt

I en større organisasjon er det mange oppgaver som håndteres gjennom året. Bygg opp Plandiscen på den måten som gir mening for deg. Er den kun for å holde overblikk, kan du visualisere aktiviteter og oppgaver, med farger og ringer. På et mer detaljert plan kan dere delegere oppgaver, bruke etiketter for å visualisere prosesser og visualisere frister eller ansvarspersoner med farger.

Eksempler på oppbygging av årshjul

Template

Styremøter

Denne malen illustrerer deadliner og møter i styret. Årshjulet består av tre ringer: deadliner, komitéarbeid og møteplaner.

Template

Styrets oppgaver

Denne malen visualiserer oppgavene og rapportene til styret. Årshjulet består av fire ringer: styremøter, AGMer og dypdykk, lovrelaterte oppgaver og regnskap.

årshjul

GDPR

Denne malen inneholder forskjellige GDPR-relaterte deadliner og oppgaver. Årshjulet består av tre ringer: Lønn og HR, kunder og bedrift.

Template

Styremøter

Denne malen illustrerer deadliner og møter i styret. Årshjulet består av tre ringer: deadliner, komitéarbeid og møteplaner.

Template

Styrets oppgaver

Denne malen visualiserer oppgavene og rapportene til styret. Årshjulet består av fire ringer: styremøter, AGMer og dypdykk, lovrelaterte oppgaver og regnskap.

årshjul

GDPR

Denne malen inneholder forskjellige GDPR-relaterte deadliner og oppgaver. Årshjulet består av tre ringer: Lønn og HR, kunder og bedrift.

Plandisc users norway