9. september 2015

Maler

Når du skal oppbygge en visuell årsplan også kallet årshjul, er det viktig at du har en dynamisk mal. I Plandisc kan du enkelt opprette din egen mal, eller du kan bruke allerede eksisterende maler fra Plandisc.

Maler til en årsplan

Våre maler oppbygger du selv på ganske få sekunder. Du bestemmer selv hvor mange ringe din årsplan eller årshjul skal have. Våre maler gir deg derfor mange muligheter og kan derved tilpasses 100% til dit behov.

Individuelle maler

Nedenfor finner du eksempler på, hvordan våres årshjul kan brukes i forskjellige sammenhenge. Alle maler er individuelt oppbygget etter behov.

I våre maler velger du selvfølgelig selv farger, så ditt årshjul avspeiler din organisasjon, bedrift eller forening. Da du selv oppbygger ditt årshjul i våres program, er du ikke låst som man typisk er i en tradisjonell mal. Det gir deg friheten til at skape en dynamisk årsplan, som dine interessenter nemt og hurtig kan overskue og som avspeiler deres behov for overblikk.

Med våre maler kan du skape dynamiske årsplaner, som gjør at alle involverte enkelt vil kunne få et godt overblikk, samtidig som planen vil kunne reflektere dine krav og målsetninger.

Hvis du klikker på en av malene nedenfor, kan du se i detaljer, hvordan malen brukes.

Målstyrt årsplan

årshjul

Engelsk i 8. klasse

mal

Markedsføringsplan

årshjul

HR Årshjul

Årshjul

Idrettslag

Årshjul

Styre

Årshjul

Klikk på en av malene og vil vise en detaljert beskrivelse av hvordan malen er brukt.